Další informace

Zpět k Goethe-Zertifikat C2: GDS

Prosím, pódium je Vaše! Moduly

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom se skládá z modulů Čtení, Poslech, Psaní a Mluvení (ústní individuální zkouška). Zkouška je po celém světě prováděna a hodnocena jednotně.
 
Literárně zaměřené úkoly v modulu Psaní byly vytvořeny ve spolupráci s Univerzitou Ludwiga Maximiliana v Mnichově.
 
Tyto čtyři moduly můžete absolvovat jednotlivě nebo je libovolně kombinovat. Jednotlivá osvědčení o absolvování modulů odpovídají celkovému vysvědčení.
Moduly Čtení, Poslech, Mluvení a Psaní jsou hodnoceny ve zkouškovém centru. 
 

 

Čtení

Přečtete si nebeletristické texty, komentáře, reportáže a inzeráty a ke každému z textů vypracujete různé úkoly. Dokážete bez potíží porozumět textům, i když jsou abstraktní či obsahově a jazykově komplexní, a zároveň chápete implicitní významy.

Doba trvání: 80 minut

Psaní

Přeformulujete části krátkého referátu a na základě obecného nebo literárně zaměřeného tématu napíšete text – čtenářský dopis nebo knižní recenzi –, který bude dobře strukturovaný a stylisticky adekvátní. Na výběr máte ze dvou obecných témat a vždy jednoho tématu ke každé knize ze seznamu literatury. Zpracujete jedno ze čtyř možných témat.

Doba trvání: 80 minut

Poslech

Poslechnete si zprávy a reportáže z médií, neformální rozhovory a interview s odborníky v přirozeném tempu řeči a vypracujete k nim různé úkoly.

Doba trvání: cca 35 minut

Mluvení

Přednesete projev na komplexnější téma, např. globalizace, a na požádání diferencovaně objasníte Vaši argumentaci. Na principu argumentů a protiargumentů diskutujete o dalším tématu, přičemž zastáváte vlastní názor, reagujete na protiargumenty a snažíte se partnera či partnerku v dialogu přesvědčit o Vašem postoji.

Doba trvání: cca 15 minut

Předpoklady

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom je zkouška z němčiny, určená pro dospělé.
 
Zkoušky Goethe-Institutu jsou k dispozici všem zájemcům, mohou být skládány nezávisle na dosažení minimální věku a podmínkou není německá státní příslušnost.
  • Pro Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom se doporučuje věk od 18 let.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom předpokládá jazykové znalosti na šestém, tedy nejvyšším stupni (C2) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
  • K dosažení tohoto kompetenčního stupně je – s ohledem na předchozí znalosti a studijní předpoklady – nutné absolvovat alespoň 1000 výukových jednotek po 45 minutách.