Další informace

Zpět k Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Dobrý začátek: části zkoušky

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 se skládá z částí Čtení, Poslech, Psaní a Mluvení (ústní skupinová zkouška).
Zkouška je po celém světě prováděna a hodnocena jednotně.
 

Čtení

Přečteš si například stručné poznámky, krátké inzeráty, popisy osob, jednoduché čtenářské dopisy nebo krátké novinové texty a vypracuješ k nim úkoly.

Doba trvání: 20 minut

Psaní

Napíšeš odpověď na e-mail, dopis, inzerát apod.

Doba trvání: 20 minut

Poslech

Poslechneš si krátké rozhovory z každodenního života, soukromé telefonické zprávy, informace z rádia apod. a vypracuješ k nim různé úkoly.

Doba trvání: ca. 20 minut

Mluvení

Představíš se, kladeš otázky k tématům z každodenního života a odpovídáš na jednoduché otázky. Kromě toho vyjádříš prosbu a reaguješ na svého partnera nebo partnerku u zkoušky v situacích, které dobře znáš.

Doba trvání: 15 minut

Předpoklady

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 je zkouška z němčiny, určená pro děti a mládež ve věku od 10 do 16 let.
 
Zkoušky Goethe-Institutu jsou k dispozici všem zájemcům, mohou být skládány nezávisle na dosažení minimální věku a podmínkou není německá státní příslušnost.
  • Pro Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 se doporučuje věk od 10 let.
  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 předpokládá jazykové znalosti na prvním kompetenčním stupni (A1) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
  • K dosažení tohoto stupně je – s ohledem na předchozí znalosti a studijní předpoklady – nutné absolvovat 80 až 200 výukových jednotek po 45 minutách.