Další informace

Zpět k Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Části zkoušky

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch se skládá z částí Čtení, Poslech, Psaní a Mluvení.
Zkouška je po celém světě prováděna a hodnocena jednotně.
 

ČTENÍ

Přečteš si texty - novinové články, e-maily, inzeráty a veřejné informační tabule - a vypracuješ k nim úkoly.

Doba trvání: 30 minut

PSANÍ

Napíšeš sdělení, která se vztahují k tvému bezprostřednímu okolí.

Doba trvání: 30 minut

POSLECH

Poslechneš si běžné, každodenní rozhovory, oznámení a interview z rádia, telefonické zprávy a veřejná hlášení a vypracuješ k nim úkoly.

Doba trvání: 30 minut

MLUVENÍ

Kladeš otázky a odpovídáš na otázky ke své osobě, vyprávíš o svém životě a domluvíš se na něčem nebo něco naplánuješ se svým partnerem/partnerkou u zkoušky.

Doba trvání: 15 minut

Předpoklady

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch je zkouška z němčiny pro mládež ve věku od 12 do 16 let.
 
Zkoušky Goethe-Institutu jsou k dispozici všem zájemcům, mohou být skládány nezávisle na dosažení minimální věku a podmínkou není německá státní příslušnost.
  • Pro Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch se doporučuje minimální věk 12 let.
  • Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch předpokládá jazykové znalosti na druhém stupni (A2) kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
  • K dosažení tohoto stupně je potřeba – v závislosti na předchozích znalostech a učebních předpokladech – 200 až 350 vyučovacích jednotek po 45 minutách.