Další informace

Zpět k Goethe-Zertifikat A2

Části zkoušky

Goethe-Zertifikat A2 se skládá z částí Čtení, Poslech, Psaní a Mluvení.
Zkouška je po celém světě prováděna a hodnocena jednotně. 

ČTENÍ

Přečtete si texty - novinové články, e-maily, inzeráty a veřejné informační tabule - a vypracujete k nim úkoly.

Doba trvání: 30 minut

PSANÍ

Napíšete sdělení, která se vztahují k Vašemu bezprostřednímu okolí.

Doba trvání: 30 minut

POSLECH

Poslechnete si běžné, každodenní rozhovory, oznámení a interview z rádia, telefonické zprávy a veřejná hlášení a vypracujete k nim úkoly.

Doba trvání: 30 minut
 

MLUVENÍ

Kladete otázky a odpovídáte na otázky ke své osobě, vyprávíte o svém životě a domluvíte se na něčem nebo něco naplánujete se svým partnerem/partnerkou u zkoušky.

Doba trvání: 15 minut

Předpoklady

Goethe-Zertifikat A2 je zkouška z němčiny pro dospělé.

Zkoušky Goethe-Institutu jsou k dispozici všem zájemcům, mohou být skládány nezávisle na dosažení minimální věku a podmínkou není německá státní příslušnost.
  • Pro Goethe-Zertifikat A2 se doporučuje minimální věk 16 let.
  • Goethe-Zertifikat A2 předpokládá jazykové znalosti na druhém stupni (A2) kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).
  • K dosažení tohoto stupně je potřeba – v závislosti na předchozích znalostech a učebních předpokladech – 200 až 350 vyučovacích jednotek po 45 minutách.