Rychlý přístup:

Přeskočit přímo k obsahu (Alt 1) Přeskočit přímo k hlavní navigaci (Alt 2)
“Climate Neutral City” simulation game© Goethe-Institut

Simulační hra „Klimaticky neutrální město“

Učíte němčinu na škole v České republice?

Chcete poznat inovativní metodu, jak učit a jak se učit, a přitom se bavit? Chcete podporovat schopnosti svých žáků jako je vést diskuzi, zacházet s konflikty konstruktivně, jednat s někým, moderovat a prezentovat?

Zúčastněte se simulační hry „Klimaticky neutrální město“! Vyplatí se to. Vám i vašim žákům.

Termín pro přihlášky už proběhl.
 


O co jde?

Otepluje se. Každým rokem. Protože my, lidé, používáme stále více fosilních paliv, kácíme lesy a provozujeme intenzivní zemědělství, měníme tím klima. Vyskytují se častější vlny veder, je větší sucho, ledovce tají, hladina oceánů stoupá.

Ten, kdo se zúčastní simulační hry „Klimaticky neutrální město“, ocitne se po dobu trvání hry v roli starostky, člena skupiny „Fridays for Future“, zástupce hospodářského svazu nebo vedoucí turistické kanceláře smyšleného města Fonta. Na pozvání starostky se u kulatého stolu sejdou zástupci různých zájmových skupin města, aby při zohlednění pevně stanoveného rozpočtu jednali a hlasovali o možných opatřeních, jak do roku 2030 zredukovat o polovinu emise CO2 ve svém městě. Ve střednědobé budoucnosti se chce město stát „klimaticky neutrálním“ a tedy nevypouštět už žádné emise CO2 a tím přispět k tomu, aby se zastavilo oteplování Země.

Po skončení hry se výsledky zaznamenají ve tříminutovém videu v německém jazyce.

Simulační hru lze uspořádat například v rámci projektových dní nebo projektového týdne.

Účastníci hry hrají simulační hru za pomoci softwaru na počítači nebo na tabletu. Během hry spolu jednají a vedou diskuzi buď přímo tváří v tvář ve své škole nebo z domova přes některý nástroj videokonference (např. Zoom).


Co je tak mimořádného na simulační hře?

Simulační hra je napínavý didaktický formát výuky a učení. Umožňuje učení zakládající se na zkušenosti, které je obzvlášť intenzivní – a k tomu je navíc zábavné. Jádro simulační hry tvoří nějaká reálná nebo fiktivní výzva. Účastníci se na centrální otázky, které souvisejí s tématem, dívají z různých úhlů pohledu a přitom se dozví, jak těžké a zároveň důležité je zohlednit různé zájmy a dosáhnout kompromisů. Výsledek simulační hry není předem daný. Proto mohou účastníci hledat různá řešení, přitom zkoušet svou obratnost v jednání a činit rozhodnutí. Tedy nejenže mluví o výzvách, ale tyto výzvy prožívají a utvářejí.


Jaké jsou cíle simulační hry?

 • podpořit konstruktivní zacházení s konflikty
 • posílit formování názorů a schopnost debatovat
 • přispět k utváření demokracie
 • motivovat ke společenské angažovanosti
 • prohloubit znalosti o tématu změna klimatu


Pro účastnice a účastníky

Simulační hra proběhne po domluvě s pražským Goethe-Institutem mezi 21.09.2022 a 18.11.2022.

Všichni zúčastnění obdrží potvrzení o účasti.
 
Pondělí, 20. června 2022
Účastníci musí:
 • učit se němčinu na základní nebo střední škole v České republice
 • mít úroveň němčiny alespoň na úrovni A2 podle SERR
 • v okamžiku účasti být ve věku mezi 14 a 18 roky
 • nastoupit do hry jako skupina minimálně 15 (a maximálně 30) účastníků (mohou být z různých tříd), aby vznikla živá diskuze
 • mít přístup k tabletům nebo počítačům; chytré telefony nestačí
 • předložit souhlas s účastí podepsaný rodiči, pokud jim v okamžiku účasti není ještě 18 let
   
K účasti ve hře není třeba mít žádné znalosti o změně klimatu.
 
Simulační hra proběhne v jazyce dané země, tedy v češtině, aby se účastnící mohli tématem zabývat důkladně a vyjadřovat se přiměřeně svému věku. Výsledky pak účastníci představí německy ve společném tříminutovém videu.
Ano! Vyhodnocení pilotního projektu 2021 ukázalo, že simulační hra výrazně zvýšila motivaci zúčastněných, aby si zlepšili němčinu.
Samotná simulační hra trvá přibližně 4,5 hodiny včetně přestávky.
Ano, bude se konat závěrečná online akce, na které se účastníci seznámí a kde se budou představovat nejpovedenější videa z každé země.
Na dvou online akcích v květnu představí Goethe-Institut simulační hru a zodpoví dotazy vyučujících.

Kromě toho obdrží vyučující před samotnou hrou brožuru, která informuje o hře a jejím průběhu. Za technickou podporu během průběhu hry bude zodpovědný zaměstnanec Goethe-Institutu v Praze.
Vyučující z České republiky se prosíme obraťte na:

Jana.Klika@goethe.de

Ohlédnutí za pilotním projektem 2021


Pilotní simulační hra „Klimaticky neutrální město“ (ještě jako soutěž) bavila jak žáky, tak vyučující. Zúčastnilo se 15 škol z pěti zemí a celkem 213 žáků ve věku mezi 14 a 18 roky, kteří umí německy na úrovni A1-A2.

Všichni vyučující a průměrně 89% žáků by se rádi zúčastnili simulační hry znovu.

U 77% žáků se projekt projevil pozitivně na jejich motivaci, aby se učili německy. Dokážou si představit, že si zlepší svou němčinu na takovou úroveň, aby se mohli zúčastnit nějaké simulační hry v němčině. Videa, která žáci natočili po skončení simulační hry a v nichž představují výsledek debat u kulatého stolu, ukazují jejich nadšení.


Kontakt