Vědecké instituce

Informace o vědeckých institucích v Německu

Informace o vědeckých institucích v Německu

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Německá společnost pro výzkum) je samosprávní organizací pro vědu v Německu. Jejími členy jsou vysoké školy zabývající se výzkumem, mimouniverzitní výzkumné ústavy, vědecké spolky, stejně jako akademie věd.Základní úloha DFG spočívá ve výběru, na bázi soutěže, nejlepších vědeckých záměrů vědkyň a vědců na vysokých školách a ve vědeckých institutech a jejich financování.

Je tak jedním z nosných sloupů německé vědy a současně spoluvytváří evropský prostor pro výzkum. DFG podporuje a tím vlastně vyznamenává nejlepší vědkyně a vědce a zároveň jim poskytuje nezbytné prostředky a volný prostor pro jejich výzkum.

Jedním z důležitých cílů DFG je podpora mladých vědkyň a vědců. Zasazuje se speciálně o včasnou samostatnost vědeckého dorostu a snaží se získávat talenty z Německa i ze zahraničí pro německou vědu.

DFG dává impulsy mezinárodní vědecké spolupráci: ve všech svých programech podporuje kooperaci vědkyň a vědců v Německu s jejich kolegyněmi a kolegy ze zahraničí. DFG podporuje obzvlášť spolupráci na evropském poli vědy.   

Zde se ještě můžeš podívat na deset krátkých filmů o všedním dni vědců. Filmy jsou v němčině nebo angličtině:

http://www.dfg-science-tv.de/de/

Deutsche Forschungsgemeinschaft
Fraunhoferova společnost je v Evropě největší organizací zabývající se užitým výzkumem. Oblasti výzkumu se orientují podle potřeb lidí: zdraví, bezpečnost, komunikace, mobilita, energie a životní prostředí. Proto má práce jejích vědců a vývojových pracovníků velký význam na budoucí život lidstva. Fraunhoferova společnost je kreativní, vytváří techniku, navrhuje výrobky, zlepšuje postupy a otevírá nové cesty. Fraunhoferova společnost objevuje budoucnost.

Fraunhofer Gesellschaft
Max-Planckova společnost je nezávislá veřejně prospěšná organizace zabývající se výzkumem.Max-Planckovy instituty provádějí základní výzkum v přírodních, humanitních a sociálních vědách ve prospěch veřejnosti. Max-Planckova společnost se ve svém výzkumu drží především nových, obzvláště inovačních směrů, které si na německých univerzitách zatím nenašly žádné nebo žádné adekvátní místo, nespadají kvůli své mezioborové povaze do organizační struktury univerzit nebo jsou náročné co do personálu nebo přístrojového vybavení. Max-Planckovy instituty tak svou rozmanitostí přírodovědních a humanitních témat doplňují práci univerzit a jiných výzkumných institucí v důležitých oborech výzkumu.

Max-Planck-Gesellschaft

ODKAZY

Akademie věd ČR

Asociace mladých debrujárů České republiky
Sdružuje děti a mládež, které rády experimentují na poli přírodních věd, a organizuje pro ně a pro veřejnost různé akce.

DAAD
DAAD je jednou z největších organizací na světě zabývající se výměnou studentů a pracovníků na poli vědy.

České hlavičky
Projekt zaměřený na podporu talentované mládeže především v technických oborech a zvýšení zájmu mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů a vědeckou kariéru.

FYKOS
Fyzikální korespondenční seminář pro všechny středoškoláky, kteří se o fyzice chtějí dozvědět víc.

Mathematischer Adventskalender
V matematickém adventním kalendáři online je každý den předvánoční doby oslazen jednou matematickou úlohou.

Středoškolská odborná činnost
Soutěž talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.

Talnet
Projekt pro zvídavou a nadanou mládež let se zájmem o přírodní a technické vědy i pro jejich učitele z celé České republiky.

Techmania Science Center o.p.s.
Moderní interaktivní centrum určené pro děti a mládež, jehož cílem je posílení zájmu o vědu a techniku.

Tři nástroje
Projekt na zapojení mladé generace do vědecké činnosti.

Týden vědy a techniky
Nejrozsáhlejší vědecký festival v České republice, pořádaný Akademií věd ČR.

Vzdělávací program Svět energie
Výukové materiály, časopis Třípól, soutěže, besedy, exkurze a semináře, vše zaměřeno na energetiku.

Zažij chemii
Internetová stránka o chemii: zábavná videa, návody a pokusy.