Projekty z finále

Soutěžní projekty, které postoupily do finále: 

2020

 • newskit., Matyáš Boháček
 • RC auto s mobilní aplikací, Jan Lindovský
 • Digitální materiály a miniroboti, Štěpán Pressl / Daniel Král
 • Stanovení glykemického indexu školních svačin, Veronika Lišková
 • Změny životního prostředí a jejich vliv na tvyšování incidence zhoubných nádorů kůže, Eva Vaverková
 • Vliv zvýšené gravitace na růst rostlin, Martin Kopecký

2019
 
 • Biologický a chemicko-fyzikální průzkum kráterů vytvořených dopadem střel na střelnici v bývalém vojenském prostoru Ralsko, Jakub Fojtík / Ondřej Fábry
 • Nové synteticky letální interakce nízkomolekulárních inhibitorů v nádorových buňkách, Linda Cetlová
 • Vliv FGF2 na hojení chronických kožních ran, Zuzana Ševčíková
 • Stanovení hladiny vysoce senzitivních troponinů a jejich variability v mladé zdravé populaci, Klára Křivanová
 • Vliv reziduálních molekul ze syntézy peptidu na narušení membrány související s antimikrobiální aktivitou, Anna Baštařová
 • Fyzikální modelování pohybu částic v magnetickém poli, Filip Kocián
 • Inteligentní nabíječ akumulátorů, Ondřej Nesvadba
 • Využití nanočástic pro přenos informací v lidském těle, Martin Pivnička
 • Využití umělé inteligence v lékařské praxi, Maria Šimůnková
 • Srovnání metod učení se cizím jazykům, Eliška O'Malley
 • Vizualizační software pro analýzu fraktálních objektů, Jan Černý


2018
 • Antigenní prezentace B lymfocytů po infekci Francisella tularensis LVS měřená pomocí exprese aktivační molekuly CD69 na T lymfocytech, Anna Fialová
 • Meiotické dělení myšího vajíčka pod fluorescenčním mikroskopem, Monika Sykáčková
 • Využití digitální morfologie v klinické hematologii, Martin Bartoš
 • Vliv triclosanu na prasečí oocyty, Anna Žalmanová / Maja Penčič
 • Stanovení fytotoxicity průsakových a dešťových vod ze skládky tuhého komunálního odpadu Zdounky, Markéta Hrbáčková
 • CNC Frézka, Jan Svatoš
 • Všestranný generátor funkcí s XR 2206, Lukáš Koláček
 • IoT Meteostanice, Ondřej Mach
 • Příprava a charakterizace fotokatalyticky aktivních vrstev oxidu titaničitého pro použití ve vodním prostředí, Ngoc Hung Hoang

2017
 
 • Mezidruhová a vnitrodruhová agrese šoupálka dlouhoprstého (Certhia familiaris), Sabina Černá
 • Stratosférický balon, Ondřej Hejzek / Václav Šíp
 • Vodní řasy a jejich výskyt v závislosti na čistotě vody, Ester Jančaříková
 • Hravá příroda aneb aktivity a hry pro mladší děti, Barbora Kadlecová
 • Miracle Engineers, Miroslav Kotrč / Daniel Králíček
 • Analýza aktivit kináz asociovaných s cyklinem K, Sophie Martincová
 • Hodnocení zdravotních rizik dusičnanů a manganu v pitně vodě, Jitka Mertlová
 • Fyzika termojaderného plazmatu v tokamaku Compass AV ČR, Václav Sedmidubský
 • Syntéza spirocyklických látek na bázi pseurotinů, Lenka Suchá
 • Multifunkční autonomní hexakoptéra, Jan Šimůnek

2016
 
 • Vlastní model Tatra Truck Trial ze stavebnice Lego Technik s RC, Jaromír Havel
 • Biochemické reakce katalyzované enzymy, Ester Friedlaenderová/Kristina Kubcová
 • Komunikace průmyslových senzorů s chytrým telefonem, Michal Jiříček
 • Vliv skládky tuhého komunálního odpadu na životní prostředí, Romana Kopecká
 • Stanovení hydrolytické stability bioresorbovatelných polyuretanů, Alžběta Kryštofová
 • Analýza slabých vazebných interakcí v krystalu pomocí metod výpočetní chemie, Petr Melichar
 • Motorová koloběžka, Petr Petrlík
 • Pásové robotické vozidlo pro průzkum těžko dostupných prostor, Jan Šimůnek
 • DIY Trikoptéra s FPV systémem 5.8Ghz, 600mw, Jan Svatoš
 • Zmapování napadení smrku pichlavého mšicí smrkovou v okolí mého bydliště, Petra Toušková
 • Zkoumání oprav zlomů DNA u lidských embryonálních kmenových buněk, Filip Umlauf

2015
 
 • Anaerobní houby v zažívacím traktu diluviálního koně, Karolína Fiedlerová
 • Formule se solárním pohonem, Roman Hladík/Radek Prokop
 • Analýza vybraných fyzikálních vlastností zemin, František Novák
 • Návrh a realizace prototypu elektrostatického odlučovače pevných částic z výfukových plynů vznětových motorů, Jiří Kubíček/Josef Rajal
 • Vliv okolních podmínek na růst lilku rajčete na našich zahrádkách, Jiří Dorušák
 • Kolik vody dokáže pojmout lišejník?, Jan Kouba
 • Určení rychlosti a intenzity fotosyntézy pokojových rostlin, Gabriela Holubová/Barbora Kašparová


2014
 
 • Pozorování tropismů rostlin, Filip Oplt
 • Změření a Ovlivnění Síly Svalu, Klára Höllgeová
 • Zpracování gafchromických filmů pro 2D dozimetrii, Marek Szeles a Marián Poppr
 • Přestavba motocyklu JAWA 50/20 na silniční speciál, Jan Bartoš
 • Inspirace moudrostí jednoduchého aneb „znovuobjevení“ gumičkového motoru, Daniela Mrázková
 • Syntéza derivátů 9-amino-derivátů akridinů, Petr Melichar
 • Sledování obsahu kyseliny benzoové v hořčici pomocí kapilární elektroforézy, Jana Hrnčířová
 • Zvlákňování želatiny pomocí elektrospinningu, Kateřina Slánská
 • Sledování nečistoty vody Uhřinovského potoka, Klára Pacalová


2013
 
 • Indukce odontogenních markerů v prekurzorech buněk neurální lišty, Kateřina Randulová
 • Kdo a kde v zemědělské krajině opyluje?, Natálie Uhlíková
 • Transkripce endogenních retrovirů v lidských tkáních a nádorových buňkách, Lucie Studená
 • Konzervační účinky kyseliny mléčné a její výroba, Marek Smital
 • Jak zdravě a bez kalorií nahradit cukr v potravinách, Daniel Říha
 • Studie medových smyček, Anh Ngo Ngoc
 • Gymblophobia, Aneta Beranová a Thanh Dolong


2012
 
 • Výběr nejzdravějšího hybridu meruňky, Petr Pokora
 • Koordinační sloučeniny lanthanoidů a jejich luminiscenční vlastnosti, Michaela Krákorová
 • Stanovení vitamínu C, Veronika Valešová
 • Určení kovového materiálu pomocí jeho chemických a fyzikálních vlastností, Jan Kadlec
 • Zjišťování změny pH žaludečních šťáv po užití vybraných léčiv, Klára Kročová
 • Speciační analýza arsenu ve vodách pomocí AAS metodou generování hydridů, Barbora Heřmanovská
 • Fyzikální pokusy s jednoduchými pomůckami, Jana Nedvědová a Aneta Langmajerová
 • Nejnovější motor OPOC, Michal Klimeš a Miroslav Krejčí
 • Analýza změn typů svalových vláken a tepelné citlivosti po aplikaci pravastatinu, Irena Jamborová


2011
 
 • Bambusuril, Edita Hudečková
 • Jawa 50 Motor, Tomáš Copek a Martin Michalica
 • Koloběžka Helix, Tomáš Jaroš
 • Kuchyňské zdroje energie, Šárka Švábová
 • Hemolýza erytrocytů ultrazvukem, Kateřina Vránová
 • Měření měrného náboje elektronu, Martin Šindelář
 • Motýlí křídla pod mikroskopem, Vojtěch Weiss
 • Pitná voda a látky v ní obsažené, Petr Schovánek
 • Pokus o záchranu potoka Datyňky v obci Řepiště, Tereza Nožičková
 • Průzkum mortality zvířat po srážce s vozidly na vybraných lokalitách, se zřetelem na ptáky a drobné obratlovce, Lukáš Nehasil
 • Systém pro strojové kódování lidských sdělení, Miloš Havlíček
 • Vliv fyzické zátěže na rychlost proudění krve za použití dopplerovských měřících metod, Zuzana Komárková
 • Znázornění principu a funkce elektráren, Vít Boček a Ludvík Miška