Přednáška a diskuze Funkcionalismus a Bauhaus

re:bauhaus Visual © re:bauhaus

Pá, 14.06.2019

17:00

Národní galerie - Veletržní palác

Jak ovlivnil Karel Teige Bauhaus? A jak dnes zacházíme s dědictvím architektonické školy?

Mini-sympozium Bauhaus a funkcionalismus zkoumá recepci a interpretaci vzniku a rozkvětu funkcionalismu v Československu v meziválečném období, kontakty s Bauhausem v Německu. Osoba předního teoretika modernistické avantgardy Karla Teigeho a jeho pedagogického působení na Bauhausu je exemplárním příkladem networku a vzájemných kontaktů. Otázku současné recepce architektů, jak nakládat s postaveným dědictvím moderny tematizuje významný německý architekt Volker Staab.

Program je doplněn preview Virtual Bauhaus, výstavou ve virtuální realitě o německé škole umění a designu uvedenou Goethe-Institutem u příležitosti stého výročí založení Bauhausu.

Akce se koná v rámci středoevropského festivalu re:bauhaus – modern emancipation, education, exchange.

Prosíme o registraci na e-mail vzdelavani@ngprague.cz

Program:

17:00-17:15
Luisa Rath, Ředitelka kulturního programu pro střední a východní Evropu Goethe-Institutu
Úvod

17:15-18:15
Simone Hain
Bauhaus v Golfském proudu poezie. Trvalý vliv Karla Teigeho na vývoj Bauhausu | přednáška

18:30-19:00
Robert K. Huber
Aktuální recepce a prezentace Bauhausu, „Virtual Bauhaus“

19:00-19:45
Volker Staab
Stavby pro Bauhaus | prezentace berlínského muzea Bauhausu

19:45-20:30
Volker Staab, Helena Doudová
Bauhaus a funcionalismus dnes! | moderovaný 1:1 rozhovor a veřejná diskuse

Simone Hain je profesorkou historie architektury a plánování, publicistkou a kurátorkou se zaměřením na modernu. Studovala dějiny umění v Brně u Zdeňka Kudělky a Ivo Krska. V roce 1992 založila na IRS Erkner vědeckou sbírku o historii architektury NDR a byla univerzitní profesorkou pro dějiny měst a architektury v Berlíně, Hamburku a Štýrském Hradci. Na Bauhaus-Universität Weimar získala „Gropiusprofessur“ v letech 2004-06.

Volker Staab, narozený v roce 1957 v Heidelbergu, založil svou kancelář v Berlíně v roce 1991, poté, co ukončil studium na ETH Zurich. Spolupráce s Alfredem Nieuwenhuizenem na projektem od roku 1996 se v roce 2007 proměnila na plnohodnotné partnerství. Volker Staab je od roku 2005 členem Berlínské akademie umění a získal Velkou cenu BDA v roce 2011. Byl hostujícím profesorem na TU Berlín, FH Münster a Akademie výtvarných umění ve Stuttgartu, v roce 2012 byl jmenován profesorem na Technické univerzitě v Braunschweigu.
re:bauhaus © re:bauhaus

Zpět