Prezentace knihy Michael Půček a Tereza Semotamová: Tyll

Kehlmann: Tyll © Argo

Čt, 20.06.2019

19:00

Goethe-Institut

Sem a tam: Překladatelské čtvrtky v knihovně

Z důvodu nemoci musíme posunout setkání s Tomášem Dimterem a Lucii Ferenzovou k románu „Jednoho jasného, mrazivého rána v lednu na začátku 21. století“ Romana Schimmelpfenniga na podzim.

Knihovna Goethe-Institutu se otevírá setkáním různého druhu. Od letošního května to jsou čtvrteční podvečery, kdy se s překladateli, nakladateli a zajímavými hosty budeme věnovat nově vycházejícím překladům současné německé literatury.

Román Tyll úspěšného a oceňovaného německého prozaika Daniela Kehlmanna (čeští čtenáři znají už jeho Vyměřování světa) je německou kritikou pokládán za umělecký vrchol jeho dosavadního díla. Ožívá zde legendární postava středověkého kejklíře a jízlivého šprýmaře Tylla Ulenspiegela, přenesená ovšem do období třicetileté války. Magická postava Tylla, nadaného téměř nadlidskými schopnostmi, se stává symbolem kruté a proměnlivé doby. Ocitá se u klíčových dobových událostí a my se spolu s ním stáváme svědky řádění inkvizice a čarodějnických procesů ve Flandrech, putujeme po válečných bojištích morem sužované Evropy, sledujeme osudy zimního krále Fridricha Falckého a zblízka nahlížíme do intrik a bojů o politickou nadvládu v Evropě. Tyll se dokonce zúčastní obléhání Brna. Události se spojují v barvitou fresku, působivou výpověď o lidské omezenosti a pověrčivosti, o fanatismu i pokrytectví, o schopnosti manipulace s lidmi, ale i o síle umění.

Překladatel knihy Tyll Michael Půček se narodil v roce 1966. Studoval germanistiku a bohemistiku v Praze. Po studiu se věnoval v rámci postgraduálního studia počítačové lingvistice. Bádal mj. o srovnání české a německé větné stavby a pracoval jako lektor němčiny a češtiny. Je spoluautorem Německo-českého a česko-německého slovníku. Už několik let se věnuje literárnímu překladu.

Kurátorka projektu Sem a tam a zároveň moderátorka je překladatelka Tereza Semotamová. Tereza Semotamová absolvovala scenáristiku a dramaturgii na Divadelní fakultě JAMU a germanistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2013 obhájila na JAMU doktorskou práci zaměřenou na německé rozhlasové hry 50. let 20. století. Věnuje se publicistice, je autorkou literárních pořadů a rozhlasových her a překládá z německého jazyka.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.

Kehlmann Tyll © Argo

Zpět