prezentace knihy R. M. Rilke: Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilkeho

Blick auf die Prager Burg und die Karlsbrücke von Smetanovo nábřeží © Library of Congress

Čt, 31.10.2019

19:00

Goethe-Institut

Sem a tam. Překladatelský čtvrtek v knihovně.
Tereza Semotamová (moderátorka) a Ondřej Cikán (překladatel).
Host večera: Alena Bláhová


Knihovna Goethe-Institutu slouží různým setkáním. Od května k nim přibyla pozdní čtvrteční odpoledne, při kterých se společně s překladateli, nakladateli a zajímavými hosty věnujeme nově vydaným překladům německé literatury.

Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilkeho, jejíž první verzi napsal Rainer Maria Rilke, když mu bylo 23 let, je v německojazyčném prostředí cosi jako Máchův Máj u nás: Kultovní báseň o mladé lásce a zbytečné smrti, složená s nejvyšší zvukomalebností a „moderní“ obrazotvorností.

Rilkův Kornet byl nejen úvodním titulem průkopnické knižní řady Insel-Bücherei v roce 1912, ale stal se také komerčně nejúspěšnější knihou tohoto autora, narozeného v Praze. Vyprávění mladého, šlechtického korouhevníka, který navzdory hrůzám války uzavírá přátelství a nachází lásku, čítá přes 1,2 milionu prodaných exemplářů.

Česko-rakouský filolog, básník a překladatel Ondřej Cikán, známý pro svůj zvukomalebný překlad Máchova Máje, pokřtí svůj nový český překlad Rilkova Korneta. V rámci křtu diskutují překladatel a znalkyně Rilkeho Alena Bláhová o technikách překladu a recepci Rilkova díla. Moderuje Tereza Semotamová.
 
Ondřej Cikán se narodil 1985 v Praze, žije od roku 1991 ve Vídni. Vystudoval latinu a starořečtinu. Jako filolog je specializován na antické a byzantské dobrodružné romány. Jako básník začal v němčině, mezitím píše i česky. Německy vydal mj. dva romány a krátký epos Prinz Aberjaja (Princ Bajaja). Je autorem dvojjazyčného scénáře filmu Menandros & Thaïs (www.menandros.cz). 2020 vyjde jeho první česká básnická sbírka. Z češtiny přeložil a knižně vydal mj. díla Karla Hynka Máchy, Otokara Březiny, J.H. Krchovského, Zuzany Lazarové, Josefa Váchala a Vítězslava Nezvala. Překládá ze starořečtiny do češtiny i němčiny. V roce 2018 založil nakladatelství Kētos, zaměřené na poetické překlady, se sídlem ve Vídni a v Praze.

Hostem večera je renomovaná překladatelka Alena Bláhová, která se zabývá R. M. Rilkem a která významným způsobem přispěla k recepci Rilkeho díla v Česku. Také za tuto práci dostala v roce 2015 od rakouského státu Státní cenu za literární překlad v rámci soutěže o Cenu Ingeborg Bachmannové.

Kurátorkou projektu Sem a tam a zároveň moderátorkou je překladatelka a spisovatelka Tereza Semotamová
 
 

Zpět