Virtuální galerie Virtuální galerie „Beuys verstehen“

Joseph Beuys © Mary Evans/AF Archive

St, 12.05.2021 -
Pá, 31.12.2021

Online

„Beuys verstehen“ (Rozumět Beuysovi) je název virtuální galerie Goethe-Institutů ve Varšavě a v Praze. Vznikla ve spolupráci s týmem kurátorů z programu beuys2021 a byla vytvořena berlínskou společností ZAUBAR, která se zabývá rozšířenou realitou.
 
Beuys verstehen

„Rozšířené pojetí umění“, vyvinuté Josephem Beuysem, inspirovalo k vytvoření virtuální výstavy, jejímž prostřednictvím chce Goethe-Institut u příležitosti 100. výročí Beuysova narození podpořit snahy vypořádat se s politickými, sociálními a ekologickými otázkami, kterými se tento umělec zabýval.

Pandemie v Beuysově roce 2021 brání přímému přístupu k pracím tohoto umělce v muzeích a galeriích. Virtuální prohlídka galerie „Beuys verstehen (Rozumět Beuysovi) přesto umožňuje setkání s jeho nejznámějšími díly, jako je Soziale Plastik (Sociální plastika, 1969), Schlitten (Sáňky, 1969), Das Kapital Raum 1970-1977 (Prostor kapitálu 1970-1977; 1980), 7000 Eichen (7000 dubů, 1982) nebo Capri-Batterie (Baterie Capri, 1985).

Galerie je koncipovaná tak, aby přiblížila osobu a dílo Josepha Beuyse, zejména jeho životní téma „společenská transformace“. Ozřejmuje umělcův způsob pohledu na témata jako kapitál, ekologie, demokracie a budoucnost. Výstava umožňuje návštěvníkům zažít Beuysovu teorii a praxi „sociální plastiky“ a osvětluje jazyk obrazů a materiálů, které používá. Výstava tímto způsobem také zkoumá, jak aktuální je fenomén Joseph Beuys v roce, kdy uplynulo už sto let od jeho narození.

Virtuální galerie „Beuys verstehen“ (Rozumět Beyusovi) bude od konce května 2021 k vidění také na webových stránkách Goethe-Institutů v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Litvě a ve Slovinsku.
 

Zpět