Diskusní platforma ЛЮДИНА_ČLOVĚK / Ukrajinské výzvy humanitě

Inspirační fórum © Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

St, 26.10.2022

Horácké divadlo

Inspirační fórum. Festival Ji.hlava

Na pozadí hrůzyplných událostí a temných politologických analýz války v Ukrajině můžeme spatřovat i naději. Stalo se totiž něco nečekaného a nevídaného v podobě houževnaté obrany, solidarity a schopnosti spolupráce.

Svět po válce může mít mnoho podob. My budeme hledat ty, v nichž může být Ukrajina inspirací k přehodnocení toho, co znamená lidskost a jak ji lze prakticky naplňovat. Je totiž zřejmé, že její dosavadní pojetí není dostačující.

STŘEDA 26. října

10:00–11:00

Válka v memech

Vnitřní svět Marie Iljašenko
Lidé v Ukrajině brání svá města, starají se o své vojáky a pomáhají těm, kteří museli opustit domovy. Žijí ve válce a často přímo ve válečných zónách. Jak se s tak těžkou situací vyrovnat? Lze na válku reagovat vtipem a kreativitou? Kdo jsou psi Patron, Krym a kočka Skříňka? Jak se symbolem statečnosti stal malovaný majolikový kohout? A proč se obyvatelé Kyjeva dohodli v případě atomového výbuchu udělat orgii na hoře Ščekavica? Deset okamžiků války, které se staly symboly a memy. Některé se dostaly i do našeho informačního prostoru, jako ukrajinská loď, a budete je znát, jiné vás možná překvapí.
Hostka: Marie Iljašenko

12:00–13:30

Dvě války naráz

Panelová debata o vyrovnávání se s dopady války v Ukrajině
Rusko rozpoutalo v Evropě hned dvě války. Ta strašnější se odehrává v Ukrajině. A kromě lidských životů a živobytí devastuje i přírodu. Dopady na lidské zdraví i zdejší ekosystémy jsou obrovské. A Vladimir Putin vede i energetickou válku s Evropou. Vysoké ceny elektřiny a plynu tu přivádí lidi do chudoby, ohrožují společenský soulad a stabilitu demokratických režimů. Jak vypadá krajina zmítaná konfliktem a jak teď nejúčinněji pomáhat? Jak se Evropa narychlo vypořádává s výpadkem surovin z Ruska? Kam bude Evropa i Ukrajina směřovat v dalších letech?

Hosté*ky: Anna Ackermann, Martin Jirušek, Miriam Macurová
Moderuje: Helena Truchlá
Ve spolupráci s Aktuálně.cz.

14:30–16:00

Zkušenost krutosti

Rozhovor o prožitcích rodiny aktivní v centru válečného dění
Před válkou působila jako spisovatelka a věnovala se poezii, vydala několik knih pro děti i dospělé. Ruštinu ve své tvorbě nyní vyměnila za ukrajinštinu – jazyk své nově se rodící země. V časech války pomáhala v Mariupolu, její manžel bojoval v Azovstalu a posléze upadl do zajetí. Z nejtragičtějšího místa války nakonec uprchla. Jako jedna z těch, kdo přežili, může vydávat svědectví. O životě obnaženém vůči násilí přicházejícím náhle ze všech stran, o možnostech spolupráce a solidarity zůstavších, o novém světě, který na základě těchto zkušeností přichází. Nejen o tom, koho a co nám válka vzala, ale co nového nás naučila o sobě samých.

Hostka: Oksana Stomina
Moderuje: Filip Remunda

17:00–18:30

Příběh za titulkem

Debata o zpravodajství z první linie
Host: Illia Ponomarenko*
Moderuje: Vojtěch Boháč
*Illia Ponomarenko se k nám připojí živě z Amsterdamu.
Ve spolupráci reportážním serverem Voxpot

19:30–21:00

Svědectví ze zákopu

Rozhovor o tom, jak dokumentaristka bojovala na frontě
Obyčejně jsou to muži, kteří brání se zbraní v ruce svou zem, v níž zuří válka. Jak ale dopadá na život ukrajinských žen? Některé donutila uprchnout, jiné drží na nohou chod státu a další se rozhodly vstoupit do ozbrojených sil a bojovat za svou vlast. V současnosti působí v ukrajinské armádě více než 30000 žen (15% ze všech příslušníků vojenské služby). Jedná se tak o jeden z nejvyšších počtů žen sloužících v armádě. Jak vypadá život ženy na frontě?

Hostka: Alisa Kovalenko
Moderuje: Petra Procházková

Programový blok ЛЮДИНА_ČLOVĚK / Ukrajinské výzvy humanitě je realizován za podpory Current Time TV a Goethe-Institut Česká republika v rámci finančních opatření Spolkového ministerstva zahraničí z dodatkového rozpočtu pro rok 2022 určeného ke zmírnění dopadů Ruské invaze na Ukrajinu.

Zpět