სავარჯიშო მასალა

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom აქ მიაგნებთ მოსასმენ, საკითხავ, დასაწერ და სასაუბრო სავარჯიშო მასალას.

მასალა Online რეჟიმში სავარჯიშოთ

C2 საგამოცდო ნიმუში შეუზღუდავ წვდომაში

ჩამოსატვირთი მასალა

C2-საგამოცდო ნიმუში C2-საგამოცდო ნიმუში მოდულში მოსმენა უშუალო მოსმენა (37:49 წუთი.)

C2-საგამოცდო ნიმუში მოდულში მოსმენა უშუალო ჩამოტვირთვა (MP4, 35 MB)

C2-საგამოცდო ნიმუში მოდულში ლაპარაკი უშუალო ნახვა (17:30 წუთი.)
© Goethe-Institut

C2-სავარჯიშო ნიმუში 01 C2-სავარჯიშო ნიმუში 01 მოდულში მოსმენა უშუალო მოსმენა (37:50 წუთი.)

C2-სავარჯიშო ნიმუში 01 მოდულში მოსმენა უშუალო ჩამოტვირთვა (MP4, 35 MB)