Aija Jakoviča iesaka
Olga

Olga - Bernhard Schlink © Diogenes Verlag Romāns aptver vēstures notikumiem bagātu laikposmu no 19.gadsimta beigām līdz 21.gadsimta sākumam. Tā centrā ir nabadzīgās bārenes Olgas un muižnieka dēla Herberta mīlestības stāsts.
 
Olga agri tiek iemesta naidīgā vidē un ir spiesta cīnīties par tiesībām veidot dzīvi saskaņā ar pašas vēlmēm, kaut sociālā izcelsme un vispārpieņemtie uzskati par sievietes vietu sabiedrībā ir novilkuši skaidras robežas. To apzinoties, viņa stāv abām kājām uz zemes. Herberts ir Olgas pretmets – dzīvo tik steidzīgi, ka viņa kājas tikpat kā nepieskaras zemei. Herberta tēlā autors lieliski parāda, kā laikmeta politiskie ideāli ietekmē cilvēka raksturu.
 
Romāna reālistiskais saturs tiek pasniegts savdabīgā kompozīcijā. Pirmajā daļā Olgas dzīvesstāstu distancēti un neitrāli izstāsta kāds vārdā nenosaukts stāstītājs. Otrajā daļā lasītājs iepazīst Olgu tuvāk Ferdinanda stāstījumā. Šī daļa vedina vilkt paralēles ar autora romānu “Priekšālasītājs”. Trešo daļu veido Olgas vēstules Herbertam. Šī daļa arī ir visemocionālākā. Romāna beigu daļā lasītāju gaida divi pārsteigumi. Lasītājam prieku sagādās arī autora noslīpētais stils.
 

Bernhard Schlink
Olga
Diogenes Verlag, Zürich, 2018
ISBN 978-3257070156
320 Lappuses