Frīdrihs Dālhauss iesaka
Autsaideri

Die Außenseiter: Flucht, Flüchtlinge und Integration im modernen Europa - Philipp Ther © Suhrkamp Verlag Filipa Tēra jaunākajai grāmatai “Autsaideri. Bēgšana, bēgļi un migrācija mūsdienu Eiropā” noteikti ir dotības, lai kļūtu par jomas pamatliteratūru. Vērienīgajā pārskatā par bēgļu kustību Eiropā viņš aptver plašu loku – no agrīno jauno laiku hugenotu ticības bēgļiem līdz vēlīna 18. gadsimta politiskajiem bēgļiem, no abu pasaules karu izraisītajām milzīgajām bēgļu straumēm līdz pašreizējai bēgļu krīzei.
 
Grāmata ir īpaši spēcīga tajos brīžos, kur vēsturiski aizmirsto atkal atsauc atmiņā. Kurš vēl patiešām atceras Grieķijas Mazāzijas eksodu pēc Pirmā pasaules kara beigām? Vai bēgļus pēc 1956. gada Ungārijas krīzes vai pēc 1968. gada Prāgas pavasara?  Reālu bēgļu dzīvesstāsti un bēgļu politikas veidotāju apraksti, piemēram, ANO Bēgļu aģentūras, padara vēsturisko notikumu attēlojumu jo īpaši dzīvu.
 
Tas noteikti ir grāmatas nopelns – parādīt to, cik lielā mērā gadu simtiem bēgļi un bēgļu gaitas ir bijuši daļa Eiropas vēstures – un bieži vien to arī veidojuši. Nedaudz grūtāk ir ar pietuvināšanos jēdzienam ‘integrācija’. Šeit autors min daudzus – galvenokārt veiksmīgos – vēsturiskos integrācijas piemērus. Attiecībā uz aktuālo situāciju Eiropā kopš 2015. gada vēsturisko jēdzienu nošķiršanas precizitāte zaudējusi nozīmi drīzāk apelatīva tēmas pietuvinājuma priekšā.
 
Filipa Tēra pētījumu var uztvert kā rokasgrāmatu par gadsimtiem ilgu bēgļu kustības “normalitāti” un lasīt, uzzinot daudz jaunas informācijas. Reizē šis pētījums piedāvā neskaitāmus ierosinājumus turpmākām diskusijām par dažādiem strīdīgiem aspektiem nacionālisma, humanitārisma, integrācijas un Eiropas bēgļu politikas tēmu kontekstā.
 

Philipp Ther
Die Außenseiter. Flucht, Flüchtlinge und Migration im modernen Europa
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2017
ISBN 978-3518427767
436 Lappuses

Iznomāt e-grāmatu Gētes institūta Onleihe sistēmā