Čaba Olai iesaka
Brīvība būt brīvam

Die Freiheit frei zu sein © dtv Verlagsgesellschaft Tautoloģiski skanošais esejas nosaukums Brīvība būt brīvam liek noprast Hannas Ārentes domāšanas galveno iezīmi – viņa ir brīvības filozofe, precīzāk sakot, sabiedrībā atklāti paustās, politiskās brīvības filozofe. Tajā paša laikā viņa vadmotīvu saista arī ar jautājumu, kā cilvēciskā brīvība veidojas ilgstošā laika posmā, un tādā veidā viņa nonāk pie revolūcijas kā īstenas mūsdienu politiskās pieredzes. Šī eseja radās 1967. gadā ietekmējoties no grāmatas On Revolution (1963), kurā provokatīvā veidā argumentēti tiek pretstatīta Amerikas un Franču revolūcija, Amerikas revolūcija esot brīvības iegūšana, kamēr Franču revolūcija sociālo problēmu dēļ esot bijusi vien brīvības idejas deģenerācija. Šis raksts revolūciju atspoguļo visā tās sarežģītībā un saistību starp revolūciju un brīvību pasniedz tā, ka revolūcijas var parādīt bīstamās īstenības dažādās puses.
 

Hannah Arendt
Die Freiheit, frei zu sein
dtv, München, 2018
Deutsche Erstausgabe
ISBN 978-3-423-14651-7
64 Lappuses