Dzimtene

Logo: Projekts Dzimtene Grafika: Grupa Autograf

Dzimtene – šobrīd ne tikai Vācijā šis jēdziens piedzīvo pārsteidzošu renesansi. Ar ko tas saistīts? Un kas vispār ir dzimtene? Mēs izzinām šo tēmu, neskarot nacionālismus un nostalģiju pēc iesakņošanās.


Dzimtene – šobrīd ne tikai Vācijā šis jēdziens piedzīvo pārsteidzošu renesansi. Nav gandrīz nevienas nedēļas, kad neatskan žēlošanās par tās zaudēšanu un netiek piesaukta tās nepieciešamība: kā feļetonos, tā sarunu šovos un kopā sanākšanās.
 
Kas ir pamatā tam, ka tik pēkšņi atgriežas jēdziens, kas daudziem likās jau sen novecojis un nelietojams, pat apšaubāms? Vai cilvēkiem nomadisma, migrācijas un aizvien pieaugošās globalizācijas laikmetā vienkārši vajag vairāk dzimtenes? Ja jā, tad kādas? Un – kurš pretendē uz šī jēdziena definēšanu? Kuru viņš ietver, un kuru izslēdz? Vai politika un mediji dzimtenes jēdzienu instrumentalizē saviem mērķiem?
Gētes institūti Centrālās un Austrumeiropas reģionā – Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Čehijā un Slovākijā – izmanto šo “dzimtenes atgriešanos” mākslinieciskam, diskursīvam un literāram dzimtenes koncepta iztirzājumam. Mēs izzinām pārmaiņas, ko šobrīd piedzīvo šis jēdziens, un pētām, kādā veidā dzimtenes saites un iesakņošanos mūsu straujo pārmaiņu iezīmētajā laikā var izjust kā atsevišķs indivīds, tā arī veselas sabiedrības.