Papildu informācija

Vārds Jums! Moduļi

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom sastāv no četriem moduļiem – lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un runāšanas (individuāls mutiskais eksāmens). Eksāmens visā pasaulē norisinās un tiek vērtēts pēc vienotiem kritērijiem.

Ar literatūru saistītie uzdevumi modulī “Rakstīšana” tiek izstrādāti sadarbībā ar Ludviga Maksimiliāna universitāti Minhenē.

Četrus moduļus iespējams kārtot atsevišķi vai kombinējot. Atsevišķie sertifikāti par četriem moduļiem atbilst vienotajam sertifikātam.
Moduļi “Lasīšana”, “Klausīšanās” un “Runāšana” tiek vērtēti eksaminācijas centrā. Moduļa “Rakstīšana” vērtēšanu koordinē Gētes institūta centrālais eksaminācijas birojs.
 
Ja, kārtojot eksāmenu 2021. gadā, moduļa “Rakstīšana” 2. daļā izvēlēsieties nevis vienu no diviem vispārīgajiem tematiem, bet gan vienu no tematiem, kas saistīti ar literatūru, Jums iepriekš jāizlasa (vismaz) viena no grāmatām, ko 2021. gada eksāmenam noteikusi Ludviga Maksimiliāna universitāte Minhenē. Eksāmena laikā Jūs no četriem piedāvātajiem tematiem izvēlēsieties vienu.

Literatūra eksāmenam Goethe-Zertifikat C2: GDS 2021. gadā

Sibylle Berg
Habe ich Dir eigentlich schon erzählt…
Ein Märchen für alle
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-03735-7
€ 7,95 (D)

Arno Geiger
Der alte König in seinem Exil
Roman
dtv Verlag
ISBN 978-3-423-14154-3
€ 9,90 (D) | eBook € 9,99 (D)
Ja, kārtojot eksāmenu 2022. gadā, moduļa “Rakstīšana” 2. daļā izvēlēsieties nevis vienu no diviem vispārīgajiem tematiem, bet gan vienu no tematiem, kas saistīti ar literatūru, Jums iepriekš jāizlasa (vismaz) viena no grāmatām, ko 2022. gada eksāmenam noteikusi Ludviga Maksimiliāna universitāte Minhenē. Eksāmena laikā Jūs no četriem piedāvātajiem tematiem izvēlēsieties vienu.

Literatūra eksāmenam Goethe-Zertifikat C2: GDS 2022. gadā

Irmgard Keun
Gilgi – eine von uns
Roman
Ullstein Verlag
ISBN 978-3-548-29149-9
€ 11,00 (D) | eBook € 6,99 (D)
 
Sten Nadolny

Weitlings Sommerfrische
Roman
Piper Verlag
ISBN 978-3-492-30307-1
€ 11,00 (D) | eBook € 10,99 (D)
 

Lasīšana

Jūs lasīsiet nozares tekstus, komentārus, reportāžas un sludinājumus un attiecīgi pildīsiet dažādus uzdevumus. Jūs bez grūtībām spējat saprast tekstus, pat ja tie ir abstrakti vai saturiski un valodiski sarežģīti, un vienlaikus uztverat tajos ietverto, netieši izteikto nozīmi.

Ilgums: 80 minūtes

Rakstīšana

Jūs pārfrāzēsiet īsa referāta daļas un uzrakstīsiet ar vispārīgu vai literāru tematu saistītu tekstu, kas kā lasītāja vēstule vai grāmatas recenzija ir labi strukturēts un stilistiski atbilstošs. Izvēlēties iespējams no diviem vispārīgajiem tematiem un pa vienam tematam saistībā ar abām literatūras sarakstā iekļautajām grāmatām. No četriem iespējamiem tematiem Jūs izvēlēsieties vienu.

Ilgums: 80 minūtes

Klausīšanās

Jūs klausīsieties ziņojumus un reportāžas medijos, neformālas sarunas, kā arī intervijas ar ekspertiem dabiskā runas tempā un pildīsiet dažādus ar tām saistītus uzdevumus.

Ilgums: apm. 35 minūtes

Runāšana

Jūs nolasīsiet referātu par kādu sarežģītāku tematu, piemēram, globalizāciju, un, atbildot uz papildu jautājumiem, diferencēti izskaidrosiet savu argumentāciju. Diskusijā par vēl vienu tematu Jūs izteiksiet savu viedokli, pārstāvot “par” vai “pret” pozīciju, atbildēsiet uz pretargumentiem un savu sarunu biedru centīsieties pārliecināt par savu nostāju.

Ilgums: spm. 15 minūtes

Priekšnosacījumi

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ir vācu valodas eksāmens pieaugušajiem.
 
Gētes institūta eksāmeni ir pieejami visiem interesentiem, un tos var kārtot, nesasniedzot ieteikto minimālo vecumu, kā arī neatkarīgi no Vācijas pilsonības.
  • Eksāmena Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom kārtošanai ieteicamais vecums – no 18 gadiem.
  • Eksāmena Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom priekšnosacījums ir valodas zināšanas sestajā un augstākajā valodas prasmes līmenī (C2), kas noteikts Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP).
  • Lai sasniegtu šo valodas prasmes līmeni, atkarībā no priekšzināšanām un mācīšanās priekšnosacījumiem nepieciešamas vismaz 1000 mācību stundas pa 45 minūtēm.