Papildu informācija

Tīrais nieks – eksāmena daļas

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 sastāv no četrām daļām – lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un runāšanas (mutiskais eksāmens grupā).
Eksāmens visā pasaulē norisinās un tiek vērtēts pēc vienotiem kritērijiem.
 

Lasīšana

Jūs lasīsiet tādus tekstus kā īsas piezīmes, nelielus sludinājumus, norādes vai afišas un pildīsiet ar tiem saistītus uzdevumus.

Ilgums: 25 minūtes

Rakstīšana

Jūs aizpildīsiet vienkāršus formulārus un uzrakstīsiet īsu, personisku tekstu par ikdienas situāciju.

Ilgums: 20 minūtes

Klausīšanās

Jūs klausīsieties īsas ikdienas sarunas, informāciju pa telefonu vai publiskus paziņojumus un pildīsiet ar tiem saistītus uzdevumus.

Ilgums: 20 minūtes

Runāšana

Jūs iepazīstināsiet ar sevi grupu. Pēc tam jūs uzdosiet un atbildēsiet uz jautājumiem par ikdienas tematiem un kādam no grupas biedriem kaut ko lūgsiet.

Ilgums: 15 minūtes

Priekšnosacījumi

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ir vācu valodas eksāmens pieaugušajiem.
 
Gētes institūta eksāmeni ir pieejami visiem interesentiem, un tos var kārtot, nesasniedzot ieteikto minimālo vecumu, kā arī neatkarīgi no Vācijas pilsonības.
  • Eksāmena Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 kārtošanai ieteicamais vecums – no 16 gadiem.
  • Eksāmena Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 priekšnosacījums ir valodas zināšanas pirmajā valodas prasmes līmenī (A1), kas noteikts Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP).
  • Lai sasniegtu šo līmeni, atkarībā no priekšzināšanām un mācīšanās priekšnosacījumiem Jums nepieciešamas 80 līdz 200 mācību stundas pa 45 minūtēm.