RSS

Та Герман орны соёл, нийгмийн амьдралын талаар сонирхож байна уу? Тэгвэл та Гёте-Институтийн RSS-Feed-ийг ашиглан цаг үеийн мэдээллийг үргэлж авах боломжтой.

Монгол дахь Гёте-Институтийн төлөөлөгчийн газраас зохион байгуулж буй арга хэмжээнүүд

https://www.goethe.de/ins/mn/mn/rss/ver.rss

Монгол дахь Гёте-Институтийн төлөөлөгчийн газраас бэлтгэдэг сэтгүүл

https://www.goethe.de/ins/mn/mn/rss/mag.rss