RSS

Та Герман орны соёл, нийгмийн амьдралын талаар сонирхож байна уу? Тэгвэл та Гёте-Институтийн RSS-Feed-ийг ашиглан цаг үеийн мэдээллийг үргэлж авах боломжтой.

Монгол дахь Гёте-Институтийн төлөөлөгчийн газраас зохион байгуулж буй арга хэмжээнүүд

Монгол дахь Гёте-Институтийн төлөөлөгчийн газраас бэлтгэдэг сэтгүүл