Хурдан нэвтрэх:

Шууд агуулга руу шилжих (Alt 1) Шууд үндсэн цэс рүү шилжих (Alt 2)

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Орон судлал, заах аргазүй, дидактик эсвэл хэлний ур чадвараа сайжруулах чиглэлээр  Гёте-Институт нь герман хэлний багш нарт зориулсан цогц мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг санал болгож байна.

Мэргэжил дээшлүүлэх Зураг: Goethe-Institute in Deutschland

Монгол улсад мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Монгол дахь Гёте-Институт нь герман хэлний багш нарт мэргэжил дээшлүүлэх боломжийг олгож байна.

Онлайн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Мэргэжил дээшлүүлэх зайны сургалт – энэхүү сургалтад хамрагдсанаар хаана, хэзээ сурахаа өөрөө сонгох боломжтой.

Герман улсад мэргэжил дээшлүүлэх сургалт © Getty-Images, Sam Edwards

Герман улсад мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Герман улсад мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсанаар танд ур чадвараа дээшлүүлж, Герман улстай танилцах боломжийг олгож байна.