Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Орон судлал, заах аргазүй, дидактик эсвэл хэлний ур чадвараа сайжруулах чиглэлээр  Гёте-Институт нь герман хэлний багш нарт зориулсан цогц мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг санал болгож байна.

Мэргэжил дээшлүүлэх Зураг: Goethe-Institute in Deutschland

Монгол улсад мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Монгол дахь Гёте-Институт нь герман хэлний багш нарт мэргэжил дээшлүүлэх боломжийг олгож байна.

Герман улсад мэргэжил дээшлүүлэх сургалт © Getty-Images, Sam Edwards

Герман улсад мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Герман улсад мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсанаар танд ур чадвараа дээшлүүлж, Герман улстай танилцах боломжийг олгож байна.

Онлайн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Мэргэжил дээшлүүлэх зайны сургалт – энэхүү сургалтад хамрагдсанаар хаана, хэзээ сурахаа өөрөө сонгох боломжтой.