Арга хэмжээ

Арга хэмжээ Зураг: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

2019