Байнга тавьдаг асуултууд

Эндээс Та Бүхэн Гёте-Институтийн Шалгалтын Талаар Ерөнхий Мэдээлэл Болон Байнга Тавьдаг Асуултуудын Хариултыг Авах Болно.

Хэрэв Та Гёте-Сертификатын А1-С2 түвшний шалгалтын талаар өөрийн хайсан асуултын хариуг эндээс олохгүй бол манай аль нэг шалгалтын төвөөс (Гёте-Институт, Гёте-Шалгалтын төв болон хамтран ажилладаг шалгалтын төв) үнэ төлбөргүй зөвлөгөө мэдээлэл авч болно.