"Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш" санаачилга

 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © PASCH-net
 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © Keller
 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © PASCH-net
 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © Jens Sauerbrey

„Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” (PASCH) санаачилга нь Герман улстай харилцаа холбоотой  2.000 гаруй сургуулиудыг холбосон, дэлхийг хамарсан сүлжээтэй. Гёте-Институт нь 100 гаруй оронд ойролцоогоор 600 үндэсний боловсролын тогтолцооны  PASCH-сургуулиудыг дэмжин ажиллаж байна.

ХБНГУ-ын Гадаад хэргийн яам 2008 оны 2-р сард „Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” (PASCH) санаачилгыг үүсгэн байгуулсан. ХБНГУ-ын Гадаад хэргийн яам уг санаачилгыг зохицуулж, хилийн чанад дахь ерөнхий боловсролын асуудал эрхэлсэн төв газар, Гёте-Институт, Германы эрдмийн солилцооны алба, Соёлын сайд нарын зөвлөлийн багш, сурагч солилцооны алба зэрэг байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлж байна.

Зарчим болон зорилго

Дараах 4 зарчим нь PASCH санаачилгын чиглэлийг тодорхойлно. Үүнд:
 • Боловсролоор дамжуулан хэтийг төлөвлөх
 • Олон хэл эзэмшин хязгаарыг тэлэх
 • Хэл болон боловсрол эзэмших эрх
 • Мөн олон улсын сургалтын нийгэмлэгийн хувиар хамтдаа ирээдүйд тулгарах бэрхшээлийг даван туулах арга замыг олох

ХБНГУ-ын Гадаад хэргийн яам 2008 оны 2-р сард „Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” (PASCH) санаачилгыг үүсгэн байгуулсан. PASCH нь 2.000 гаруй дэлхийг хамарсан Герман улстай харилцаа холбоотой сургуулиудыг холбон бэхжүүлж байна. Гёте-Институт нь  ойролцоогоор 100 гаруй оронд 600 үндэсний боловсролын тогтолцооны PASCH-сургуулиудыг дэмжин ажиллаж байна.

ХБНГУ-ын Гадаад хэргийн яам уг санаачилгыг зохицуулж, Гадаад орнууд дахь ерөнхий боловсролын асуудал эрхэлсэн төв газар, Гёте-Институт, Германы эрдмийн солилцооны алба, Соёлын сайд нарын зөвлөлийн багш, сурагч солилцооны алба зэрэг байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлж байна.

Хилийн чанадад герман хэлний сургалттай сургууль, герман хэлний диплом олгодог сургуулиудын сүлжээг бэхжүүлж байна. Үүний зэрэгцээгээр үндэсний боловсролын тогтолцоонд герман хэлийг гадаад хэл болгон заах сургалтыг цаашид бэхжүүлэхийн тулд сургуулиудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж байна. Түүнчлэн Герман улсын их, дээд сургуульд сурах тэтгэлэг авах, сурагч солилцоо болон сургуулиуд түншлэх боломжийг олгож байна.

PASCH-ийн зорилго

Энэхүү санаачилгаар орчин цагийн Герман орон, ард иргэд болон герман хэлийг сурах сонирхол, урам зоригийг залуучуудын дунд сэргээх зорилготой юм. Дэлхийн хэмжээнд ХБНГУ-ын түнш сургуулиудын сүлжээ үүсэн бий болж; сургуулиуд хамтын үйл ажиллагаа, харилцаагаар нэгдсэн олон улсын сургалтын нийгэмлэгийг бий болгож байна.

PASCH нь сонирхол татахуйц боловсролын саналуудаараа сурагч болон багш нарт зориулсан тогтвортой сургалтуудад хувь нэмрээ оруулж, залуучуудад герман улсын их дээд сургуульд сурах, ирээдүйн ажил мэргэжилд нь тус болох чадварыг хөгжүүлж байна. Түүнчлэн Герман улстай идэвхтэй, урт хугацааны харилцааг хөгжүүлж, сургуулиуд болон сурагч, багш нарыг нээлттэй санаа бодлоо солилцож, хамтын ажиллагааг нь дэмжихийг зорьж байна. PASCH нь мөн бусад гадаад соёл болон боловсролын бодлогын санаачилгатай хамтран ажилладаг, жишээ нь: “Дэлхийд соёлыг түгээгч” сайн дурын алба.

Гёте-Институтийн үүрэг, оролцоо

Гёте-Институт нь хамтран ажилладаг 550 гаруй PASCH-сургуулиуддаа Герман хэлийг сургалтын хөтөлбөртөө оруулах эсвэл хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлдэг. Багш нарт зориулан аргазүй-дидактикийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт болон хэлний сургалт санал болгохоос гадна сургуулиудыг орчин үеийн, мультимедиа зориулалттай заах болон сурах хэрэгсэл, орон судлалын материалаар хангадаг. Түүнээс гадна Гёте-Институт нь санаачилгын хүрээнд олон улсад түнш сургуулиудыг чиглүүлэн ажиллах сургалтын мэргэжилтнүүдийг томилон илгээдэг. Түнш сургуулиудын сурагчдад зориулсан Герман улсад хэрэгжих өсвөр үеийнхний сургалт нь герман хэлний мэдлэгийг сайжруулж, соёл хоорондын мэдлэгийн хүрээг тэлж, орон судлалыг бодитоор мэдрүүлнэ.
www.pasch-net.de цахим хуудас нь 3 хэсгээс бүрдэнэ:
 • Ерөнхий хэсэг
 • Багш нарт зориулсан хэсэг
 • Сурагчдын хэсэг
Ерөнхий хэсэг

Ерөнхий хэсэгт түнш байгууллага болон тэдгээрийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өгнө. Үүнд PASCH санаачилгын хүрээнд хэрэгжиж буй төслүүд, дэлхийн өнцөг булан бүрээс идэвхэжсэн ажилчдын блог, Герман улсад хэрэгжих PASCH-өсвөр үеийнхэнд зориулсан сургалт болон олон улсын сургуулиудын хамтын ажиллагаанд зориулсан түншлэлийн бирж багтана.

Багш нарт зориулсан хэсэг

Энэхүү хэсгээс багш нар “PASCH-net”-ийг герман хэлний хичээлд хэрхэн ашиглаж  болох талаар санаа авч, сургалтын материал татан авах мөн аргазүй-дидактикийн агуулгатай мэдээлэл авах боломжтой. Багш нар PASCH-сургалтын цахим платформ дээр өөрийн виртуал сургалтын танхимыг үүсгэж  эсвэл бэлэн байгаа сургалтыг ашиглах боломжтой.

Группд нэгдсэнээр сургалтын материал солилцож эсвэл төслийн санаагаа хамтран хэрэгжүүлэх түнш хайж олох боломжтой. Багш нар группд, сургалтын цахим платформ дээр эсвэл блогоор дамжуулан олон улсыг хамарсан төсөл хэрэгжүүлэх боломжтой, жишээ нь: сурагчдад зориулсан бүсийн цахим сонин эсвэл подкаст.

PASCH-net нь PASCH-сургалтын платформ дээр зааварчилгатай цахим мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг санал болгодог. Багш нар “PASCH-net-Führerschein” хэмээх сургалтаар цахим хуудсанд байршсан герман хэлний хичээлтэй холбогдолтой санал, үйлчилгээтэй танилцах боломжтой, жишээ нь: группууд, сургалтын платформ, PASCH-Global сурагчийн сонин. “Moodle-Führerschein” хэмээх цахим сургалтаар Moodle програм хангамж дээр тулгуурласан PASCH-сургалтын платформыг хичээл дээр эсвэл багшид зориулсан мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хэрхэн ашиглаж болохыг сурах боломжтой.

Холбоо тогтоох: lernplattform@pasch-net.de

Сурагчдын хэсэг

PASCH-сургуульд герман хэл сурч буй сурагчид группд нэгдэж бусад сурагчидтай туршлага солилцох боломжтой. Мөн бичвэр, зураг болон видео байршуулж, групп үүсгэж, форумд харилцан ярилцаж болно.

Уралдаан тэмцээн болон төслүүд нь оролцох идэвхийг сэргээнэ. Төрөл бүрийн герман хэлний түвшинд зориулсан нийтлэлүүд нь Герман улс болон их, дээд сургуульд суралцах боломжийн талаар мэдээлэл өгнө.

Тогтмол зохион байгуулагдах хэлэлцүүлэг, арга хэмжээ болон сургалтын наадгай нь герман хэлээ давтахыг уриалах болно.

Группд PASCH-net эсвэл сургалтын платформыг ашиглахын тулд бүртгүүлэх шаардлагатай бөгөөд и-мэйл хаяг болон нууц үг ашиглан нэвтрэх боломжтой. Холбоо тогтоох: service@pasch-net.de
PASCH-сүлжээ нь дэлхийн 2.000 гаруй сургуулийг хамарч байна. Гёте-Институт нь  ойролцоогоор 100 гаруй оронд  600 үндэсний боловсролын тогтолцооны PASCH-сургуулиудыг дэмжин ажиллаж байна. Эдгээр сургуулиуд нь „Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” (PASCH) санаачилгын хүрээнд герман хэлний хичээлийг сургалтын хөтөлбөртөө шинээр оруулах эсвэл хөгжүүлж байна. Сургуулиуд дээр голчлон герман хэлийг хоёр дахь гадаад хэл болгон зааж байна.

Түүнчлэн PASCH-сүлжээнд Хилийн чанад дахь ерөнхий боловсролын сургуулийн асуудал эрхлэх төв газрын (ZfA) дэмжин ажилладаг хилийн чанадын 140 германы ерөнхий боловсролын сургууль, 27 герман хэлний төрөлжсөн сургууль болон Соёлын сайд нарын зөвлөлийн герман хэлний диплом олгодог 1.100 орчим үндэсний ерөнхий боловсролын сургууль багтана.

Сургуулиудын танилцуулга