"Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш" санаачилга

 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © PASCH-net
 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © Kai Uwe Oesterhellweg
 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © Keller
 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © PASCH-net
 • “Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага © Jens Sauerbrey

"Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш" (PASCH) санаачилга нь Герман улстай харилцаа холбоотой 2.000 гаруй сургуулиудыг холбосон, дэлхийг хамарсан сүлжээтэй. Гёте-Институт нь 100 гаруй оронд 600 орчим үндэсний боловсролын тогтолцооны PASCH-сургуулиудыг дэмжин ажиллаж байна.

ХБНГУ-ын Гадаад Хэргийн Яам 2008 оны 2-р сард "Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш" (PASCH) санаачилгыг үүсгэн байгуулсан. ХБНГУ-ын Гадаад Хэргийн Яам уг санаачилгыг зохицуулж, Хилийн Чанад дахь Ерөнхий Боловсролын Сургуулиудын Асуудал Эрхэлсэн Төв Газар, Гёте-Институт, Германы Эрдмийн Солилцооны Алба, Соёлын Сайд нарын Зөвлөлийн Багш, Сурагч Солилцооны Алба зэрэг байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлж байна.

Зарчим болон зорилго

Дараах 4 зарчим нь PASCH санаачилгын чиглэлийг тодорхойлно. Үүнд:
 • Боловсролоор дамжуулан хэтийг төлөвлөх
 • Олон хэл эзэмшин хязгаарыг тэлэх
 • Хэл болон боловсрол эзэмших эрх
 • Мөн олон улсын сургалтын нийгэмлэгийн хувиар хамтдаа ирээдүйд тулгарах бэрхшээлийг даван туулах арга замыг олох

ХБНГУ-ын Гадаад хэргийн яам 2008 оны 2-р сард „Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” (PASCH) санаачилгыг үүсгэн байгуулсан. PASCH нь 2.000 гаруй дэлхийг хамарсан Герман улстай харилцаа холбоотой сургуулиудыг холбон бэхжүүлж байна. Гёте-Институт нь  ойролцоогоор 100 гаруй оронд 600 үндэсний боловсролын тогтолцооны PASCH-сургуулиудыг дэмжин ажиллаж байна.

ХБНГУ-ын Гадаад Хэргийн Яам уг санаачилгыг зохицуулж, Хилийн Чанад дахь Ерөнхий Боловсролын Сургуулиудын Асуудал Эрхэлсэн Төв Газар, Гёте-Институт, Германы Эрдмийн Солилцооны Алба, Соёлын Сайд Нарын Зөвлөлийн Багш, Сурагч Солилцооны Алба зэрэг байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлж байна.

Хилийн чанадад герман хэлний сургалттай сургууль, герман хэлний диплом олгодог сургуулиудын сүлжээг бэхжүүлж байна. Үүний зэрэгцээгээр үндэсний боловсролын тогтолцоонд герман хэлийг гадаад хэл болгон заах сургалтыг цаашид бэхжүүлэхийн тулд сургуулиудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж байна. Түүнчлэн Герман улсын их, дээд сургуульд сурах тэтгэлэг авах, сурагч солилцоо болон сургуулиуд түншлэх боломжийг олгож байна.

PASCH-ийн зорилго

Энэхүү санаачилгаар орчин цагийн Герман орон, ард иргэд болон герман хэлийг сурах сонирхол, урам зоригийг залуучуудын дунд сэргээх зорилготой юм. Дэлхийн хэмжээнд ХБНГУ-ын түнш сургуулиудын сүлжээ үүсэн бий болж; сургуулиуд хамтын үйл ажиллагаа, харилцаагаар нэгдсэн олон улсын сургалтын нийгэмлэгийг бий болгож байна.

PASCH нь сонирхол татахуйц боловсролын саналуудаараа сурагч болон багш нарт зориулсан тогтвортой сургалтуудад хувь нэмрээ оруулж, залуучуудад герман улсын их дээд сургуульд сурах, ирээдүйн ажил мэргэжилд нь тус болох чадварыг хөгжүүлж байна. Түүнчлэн Герман улстай идэвхтэй, урт хугацааны харилцааг хөгжүүлж, сургуулиуд болон сурагч, багш нарыг нээлттэй санаа бодлоо солилцож, хамтын ажиллагааг нь дэмжихийг зорьж байна. PASCH нь мөн бусад гадаад соёл болон боловсролын бодлогын санаачилгатай хамтран ажилладаг, жишээ нь: “Дэлхийд соёлыг түгээгч” сайн дурын алба.

Гёте-Институтийн үүрэг, оролцоо

Гёте-Институт нь хамтран ажилладаг 550 гаруй PASCH-сургуулиуддаа Герман хэлийг сургалтын хөтөлбөртөө оруулах эсвэл хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлдэг. Багш нарт зориулан аргазүй-дидактикийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт болон хэлний сургалт санал болгохоос гадна сургуулиудыг орчин үеийн, мультимедиа зориулалттай заах болон сурах хэрэгсэл, орон судлалын материалаар хангадаг. Түүнээс гадна Гёте-Институт нь санаачилгын хүрээнд олон улсад түнш сургуулиудыг чиглүүлэн ажиллах сургалтын мэргэжилтнүүдийг томилон илгээдэг. Түнш сургуулиудын сурагчдад зориулсан Герман улсад хэрэгжих өсвөр үеийнхний сургалт нь герман хэлний мэдлэгийг сайжруулж, соёл хоорондын мэдлэгийн хүрээг тэлж, орон судлалыг бодитоор мэдрүүлнэ.
Дэлхий даяар нийт 2000 ЕБС, 600.000 орчим PASCH сурагчдыг холбосон олон улсын PASCH нийгэмлэгийн уулзах цэг PASCH-net юм.

PASCH-ийн эргэн тойрон дахь мэдээлэл

Тус цахим хуудас нь дэлхий даяар хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын болон тэдгээрийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өгдөг. ЕБС-иудын сүлжээний ерөнхий мэдээллийг дэлхийн газрын зурагт оруулсан. Оролцогч сургуулиуд нь товч хөргөөр өөрсдийгөө танилцуулах боломжтой. Идэвхтэй үйл ажиллагаагаа явуулдаг оролцогч нар төсөл хөтөлбөрүүд болон практикт тулгуурласан үнэт зөвлөгөө мэдээллийг мөн өгнө. PASCH-net Герман улсад зохион байгуулагддаг олон улсын PASCH-хүүхэд, өсвөрийнхөнд зориулсан сургалтын талаар мэдээлэл өгөхөөс гадна ЕБС-ийн түншлэл, хамтын ажиллагааг дэмждэг.
 
PASCH-санаачилгын талаарх мэдээлэл (олон хэл дээр)
Дэлхийн газрын зураг
Сургуулиудын хөрөг танилцуулга
Дэлхий даяар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүд
PASCH-өсвөрийнхөнд зориулсан сургалт
Сургуулиудын түншлэл

Сургалтын материал, санал болгож буй интерактив хэрэглэгдэхүүн

Багш, сурагчид PASCH-нэтээс герман хэлний хичээлд хэрэглэж болох шинэлэг санаа, дасгал ажлын хуудас, орчин үеийн сэдвээр видео, текст, аудио зэргийг үнэ төлбөргүйгээр татан авах боломжтой. Өсвөрийн герман хэл суралцагч нарт зориулсан сургалтын материалыг сэдвийн хүрээ, хэлний түвшин, формат, шалгалтын бэлтгэл зэргээр шүүж сонгох боломжтой. Бүх л сургалтын материалуудтай адилхан интерактив материал хэсэгт сэтгэгдэл бичих хэсэг оруулж өгсөн нь хамт хийхийг уриалж байдаг. PASCH-сурагчид PASCH-нэтэд дэлхий даяар зарласан сонирхолтой шагналтай уралдаан тэмцээнд оролцож болно. Take-overs-н хүрээнд багш, сурагчид PASCH-нэтийн Инстаграм хуудаст өөрсдийн бичвэр, зургийг оруулах боломжтой.
 
Сургалтын материал
Уралдаан, тэмцээн
PASCH-net Инстаграм -д

PASCH-Глобал сурагчдын цахим сонин

Дэлхийн өнцөг булан бүрээс өсвөр үеийнхэн PASCH-Глобалд герман хэлээр хамтдаа блог хөтөлдөг. Сурагчид өөрсдийн амьдралын нэгээхэн хэсгийг бичвэр, гэрэл зураг, видеогоор илэрхийлж , Герман улсыг ямар өнцгөөс хардгаа мөн танилцуулж байна. Энэхүү цахим сонин нь сурагчид өөрсдөө оролцож болох боломжийг мөн бүрдүүлсэн.

PASCH-Глобал болон өөрөө оролцож болох боломжийн тухай мэдээлэл

PASCH-сургалтын платформ

Moodle-д тулгуурласан PASCH-сургалтын платформ нь герман хэлний багш нарт хичээлдээ зориулсан виртуал ажлын өрөө үүсгэх, зааварлагч багштай мэргэжил дээшлүүлэх цахим сургалтад хамрагдах боломжийг олгодог. “Хичээлд зориулсан moodle-tools” хэмээх цахим сургалтаар багш нар PASCH-сургалтын платформыг хичээлд эсвэл багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын хүрээнд хэрхэн ашиглах талаар мэдээлэл авч болно.

PASCH-сургалтын платформ

Герман улсад их, дээд сургуульд суралцах болон PASCH-төгсөгчдийн тухай мэдээлэл

PASCH-сургуулийг ирээдүйд төгсөх суралцагчид тухайн сэдвээр ерөнхий мэдээлэл авахаас гадна PASCH-төгсөгчдийн платформ зэрэг сонирхолтой холбоос линк, PASCH-хөтөлбөр, санал болгож тэтгэлэгт хөтөлбөртэй танилцах боломжтой. Герман улсад их, дээд сургуульд суралцаж буй PASCH-төгсөгчид өөрсдийн туршлагаасаа хуваалцаж байна.

Герман улсад их, дээд сургуульд суралцах
PASCH-төгсөгчдийн платформын тухай мэдээлэл

PASCH-нэтэд бүртгүүлэх, нэвтрэх

Энэхүү цахим хуудас дахь ихэнх материалыг чөлөөтэй үзэж танилцах боломжтой. Харин PASCH-нэтэд сэтгэгдэл бичих, уралдаан тэмцээнд оролцох, Communitys хэрэглэх эсвэл сургалтын платформыг идэвхтэй ашиглах бол эхлээд бүртгүүлж, дараа нь и-мэйл хаяг, нууц үгээр нэвтрэх шаардлагатай. Бүртгэлтэй PASCH-багш нар бусад багш нарт болон өөрийн сургуулийн сурагчдад код авах боломжтой.

PASCH-санаачилга болон бүртгэлтэй холбоотой түгээмэл асуулт, хариулт

Newsletter, нийгмийн цахим сүлжээ

Бүртгэлтэй хэрэглэгч нар “Mein PASCH“-д нэвтэрч орсны дараа сар бүрийн PASCH-Newsletter, сурагчдын Newsletter зэргийг захиалах боломжтой. PASCH-нэтийг Фэйсбүүк, Твиттер, Инстаграм хуудсаар дагадаг хэн бүхэн PASCH-нэтээс санал болгож буй нэмэлт мэдээллийг тогтмол хүлээн авна.

Mein PASCH
Facebook
Twitter
Instagram

info@pasch-net.de
www.pasch-net.de
PASCH сүлжээ нь дэлхийн 2.000 гаруй сургуулийг хамарч байна. Гёте-Институт нь ойролцоогоор 100 гаруй оронд 600 үндэсний боловсролын тогтолцооны PASCH сургуулиудыг дэмжин ажиллаж байна. Эдгээр сургуулиуд нь "Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш" (PASCH) санаачилгын хүрээнд герман хэлний хичээлийг сургалтын хөтөлбөртөө шинээр оруулах эсвэл хөгжүүлж байна. Сургуулиуд дээр голчлон герман хэлийг хоёр дахь гадаад хэл болгон зааж байна.

Түүнчлэн PASCH сүлжээнд Хилийн Чанад дахь Ерөнхий Боловсролын Сургуулиудын Асуудал Эрхэлсэн Төв Газар (ZfA)-ын дэмжин ажилладаг хилийн чанад дахь 140 германы ерөнхий боловсролын сургууль, 27 герман хэлний төрөлжсөн сургууль болон Соёлын Сайд нарын Зөвлөлийн герман хэлний диплом олгодог 1.100 орчим үндэсний ерөнхий боловсролын сургууль багтана.

Сургуулиудын танилцуулга