Герман хэлэнд оруулах бидний хувь нэмэр

Герман хэлэнд оруулах бидний хувь нэмэр Зураг: Panthermedia/Viktor Thaut

“Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” санаачлага

„Ерөнхий боловсролын сургууль: Ирээдүйн түнш” (PASCH) санаачилга нь Герман улстай харилцан хамааралтай 1.700 гаруй сургуулиудыг холбосон дэлхийг хамарсан сүлжээтэй. Гёте-Институт нь 100 гаруй оронд ойролцоогоор 550 үндэсний боловсролын тогтолцооны  PASCH-сургуулиудыг дэмжин ажиллаж байна.

Alumniportal Deutschland

Alumniportal Deutschland буюу Герман улсад төгсөгчдийн портал нь төгсөгчид, аж ахуйн нэгж, байгууллага, их, дээд сургуулиудыг холбох, хоорондоо мэдлэг солилцох зорилготой олон нийтийн сүлжээ юм.