Зөвлөгөө, үйлчилгээ

Зөвлөгөө, үйлчилгээ Зураг: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Гёте-Институт нь жил бүр 1000-с илүүтэй мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудыг дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа Герман хэлний багш нарт мөн онлайн хэлбэрээр санал болгодог.

  • Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтГерман хэлний боловсролын хамтын ажиллагаа нь Герман хэлний багш нарт зориулсан мэргэжил дээшлүүлэх нэг өдрийн үйл ажиллагаанаас гадна хэдэн долоо хоногоор үргэлжлэх семинаруудыг зохион байгуулдаг.
  • Герман хэлний талаар сурталчилах шинэ санаа болон материал,
  • Орчин үеийн заах арга зүйн Материалуудын тойм.
  • Ажлын байран дээрх Герман хэл