Орчуулгыг дэмжих хөтөлбөр

Орчуулгыг дэмжих хөтөлбөр Зураг: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Гёте-Институтийн хэрэгжүүлдэг “Герман ном зохиолыг гадаад хэл рүү хөрвүүлэх” хөтөлбөр нь герман зохиолыг орчуулан хэвлэж буй хэвлэлийн газруудад дэмжлэг үзүүлдэг. Хөтөлбөрийн зорилго нь орчин цагийн утга зохиол, хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан уран зохиол, шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн голлох бүтээлүүдийг герман бус хэлт уншигч олны хүртээл болгоход оршино.
 
Энэхүү хөтөлбөр нь соёлын бодлогын зорилтод чиглэгдсэн бөгөөд гадаад дахь соёл, боловсролын бодлого зохицуулах чухал арга хэрэгсэл юм.
 
Гёте-Институт нь тухайн бүтээл хэвлэгдэн гарсан даруйд тухайн хэвлэлийн газарт орчуулгын хөлсний тодорхой хэсгийг нөхөн олгох замаар уг хөтөлбөр хэрэгжинэ. Орчуулгын хөлсийг бүрэн олгох буюу зохиолыг хэвлэх, хянан тохиолдуулах зардал үүнд хамаарахгүй болно.
 
Энэхүү хөтөлбөр хэрэгжиж буй 40 шахам жилийн хугацаанд нийт 6000 орчим номыг дэлхийн 45 хэл рүү хөрвүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээд байна.

Таны оршин суугаа газар дахь Гёте-Институт нь өргөдлийг тань авч хэлэлцэх ба хэрэв дэмжигдсэн тохиолдолд тэрхүү саналаа Мюнхен хотод төвтэй Гёте-Институтэд өргөн барина. Дэмжлэг үзүүлэх орчуулгыг шалгаруулах баг нь уран зохиолын судлаач шүүмжлэгч хоёр хүн, Германы томоохон хэвлэлийн газрын гадаад харилцааны нэг ажилтан (жил бүр өөрчлөгдөнө) болон Гёте-Институтийн уран зохиол, орчуулгыг дэмжих хөтөлбөрийн гурван ажилтан гэсэн 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна.

Тусгай хороо нь жилд дөрвөн удаа хуран чуулдаг:
 • Хоёрдугаар сарын эхээр: 12-р сарын 1 хүртэл материал хүлээн авна
 • Дөрөвдүгээр сарын сүүлч: 3-р сарын 1 хүртэл материал хүлээн авна
 • Долдугаар сарын сүүлч: 6-р сарын 1 хүртэл материал хүлээн авна
 • Арваннэгдүгээр сарын эхээр: 9-р сарын 15 хүртэл материал хүлээн авна  
Хэвлэлийн компани өргөдөл гаргахад: Германаас бусад орны хэвлэлийн компаниуд өргөдөл гаргах эрхтэй.
 1. Хэвлэгдсэн зохиол бүтээл: Герман хэлээр ярилцагч улс орнуудад цаасан хэлбэрээр хэвлэгдэн гарсан герман зохиолчдын зохиол бүтээлийг орчуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.
 2. Эх зохиолоос орчуулах: Зөвхөн герман хэл дээрх эх зохиолыг үндэс болгон орчуулах
 3. Орчуулга бэлэн болох хугацаа: Орчуулгын дэмжлэг авах гэрээг байгуулах тухайн мөчид хэвлэлтэнд ороогүй байх төслүүд л хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой.
 4. Орчуулгад олгох мөнгөн дэмжлэг: Орчуулгын дэмжих хүрээнд Гёте-Институт нь тухайн хэл дээрх бүтээл хэвлэгдэн бэлэн болмогц орчуулгын хөлсийн тодорхой хувийг холбогдох хэвлэлийн компанид олгоно. Орчуулгын хөлсийг бүрэн олгох аль эсвэл лиценз, хэвлэл, редакторын хөлс үүнд хамаарахгүй болно. 
 5. Гёте-Институтийг дурдах ба логог ашиглах: Хилийн чанад дахь хэвлэлийн газар нь хэвлэлийн газрын тайлбартаа Гёте-Институтийг ивээн тэтгэгчээр нэрлэж, Гёте-Институтийн логог байршуулах үүрэгтэй. Хэрэв энэ шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд мөнгөн дэмжлэгийг үл олгоно.
 6. Орчуулагчид олгох хөлс: Орчуулгыг дэмжих мөнгөн дэмжлэгийн хэмжээг тогтоохдоо оройтлоо гэхэд орчуулга бэлэн болмогц орчуулагчид олгох хөлсийг л тооцон үзнэ.
 7. Onleihe үйлчилгээнд зориулсан цахим номын орчуулга: Цахим хэлбэрээр мөн бэлэн болох орчуулгын бүтээлийг Гёте-Институт нь өөрийн Onleihe үйлчилгээнд нэвтрүүлж, уг үйлчилгээнд бүртгүүлсэн хэрэглэгчдийн хүртээл болгох хүсэлтэй. Тиймээс хилийн чанад дахь хэвлэлийн компани нь орчуулгаа epub өргөтгөлөөр Гёте-Институтэд өгөх үүрэгтэй болно.
Орчуулгын дэмжлэг авсан бүтээлүүдэд ашиглах логог эндээс татаж авна уу: 
 

 

Дэмжлэг авч, монгол хэлнээ орчуулагдсан бүтээлүүд

Эрих Фромм: "Бий эсвэл байх"
Эхний хэвлэл: 1976 он
Улаанбаатар: Имплекс хэвлэлийн газар
Орчуулагч: С. Молор-Эрдэнэ
Хэвлэгдсэн он: 2009
Хайнрих фон Клайст: “Михаэль Коолхаас”
Лайпциг: Анаконда хэвлэлийн газар (2010)
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар 
Орчуулагч: Д. Моононцагаан
Хэвлэгдсэн: 2016.09.01
ISBN: 9789997313010
Эрих Кэстнер: "Гулливерийн аялал"
Цюрих: Атриум хэвлэлийн газар (1961)
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар
Орчуулагч: ​ Б. Баярмаа, Н. Лувсандорж
Хэвлэгдсэн: 2017.09.19
ISBN: 9789997314772

Эрих Кэстнер: "Эмил ба мөрдөгчид"
Цюрих: Атриум хэвлэлийн газар (1935)
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар
Орчуулагч: ​Н. Лувсандорж, Ц. Энхмөрөн
Хэвлэгдсэн: 2017.09.20
ISBN: 9789997314451

Волфганг Херндорф: “Чик”
Берлин: Роволт хэвлэлийн газар (2010)
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар 
Орчуулагч: Сортана
Хэвлэгдсэн: 2017
Стефан Цвейг: "Шатрын тууж"
Эхний хэвлэл: 1942.12.07
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар
Орчуулагч: Н. Лувсандорж
Хэвлэгдсэн: 2018.04.10
ISBN: 9789997315625

Макс Вебер: "Улс төр мэргэжил болох нь"
Эхний хэвлэл: 1919 оны 7-р сар
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар
Орчуулагч: О. Цэрэнчимэд
Хэвлэгдсэн: 2018.04.17
ISBN: 9789997315847

Вольфганг Бройер: "Жазз гармони"
Эхний хэвлэл: 2009.05.30, Advance Music хэвлэлийн газар
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар
Орчуулагч: Б. Отгондулам
Хэвлэгдсэн: 2018.04.27
ISBN: 9789997316196

Дийтмар Дат: "Карл Маркс"
Эхний хэвлэл: 2018.03.16
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар
Орчуулагч: Др. О.Цэрэнчимэд
Хэвлэгдсэн: 2018.12.01
ISBN: 9789997317025

 
Петер Воуллебен: "Модны нууцлаг амьдрал"
Эхний хэвлэл: Людвиг хэвлэлийн газар, Мюнхен (2015)
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар
Орчуулагч: Р. Сүнжидмаа
Хэвлэгдсэн: 2019.02.05
ISBN: 9789997315441

Франц Кафка: "Шүүх ажиллагаа"
Эхний хэвлэл: Die Schmiede, Берлин (1925)
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар
Орчуулагч: Б. Ундрах
Хэвлэгдсэн: 2019.03.05
ISBN: 9789997315441

Ханс Магнус Энценсбергер: "Тооны чөтгөр"
Эхний хэвлэл: 1997.03.15
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар
Орчуулагч: Б. Халиунаа
Хэвлэгдсэн: 2019.04.09
ISBN: 9789997315830 

Томас Мелле: "Нуруун дээрх ертөнц"
Эхний хэвлэл: 2009.05.30
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар
Орчуулагч: Г. Ариунцэцэг
Хэвлэгдсэн: 2019.05.16
ISBN: 9789997315465

Даниел Кээлманн: "Дэлхийг хэмжсэн нь"
Эхний хэвлэл: Rowohlt хэвлэлийн газар (2005)
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар
Орчуулагч: Н. Лувсандорж, Г. Ариунцэцэг
Хэвлэгдсэн: 2019 оны 9-р сар
ISBN: 9789997314116

 
Эрих Кэстнер: "Лотте, Луизе хоёр"
Эхний хэвлэл: Атриум хэвлэлийн газар, Цюрих (1949)
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар
Орчуулагч: Б. Ундрах
Хэвлэгдсэн: 2020
ISBN: 978-99973-1-794-0

Томас Манн: "Венец дэх үхэл" 
Эхний хэвлэл: Фишер хэвлэлийн газар, Берлин (1913)
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар
Орчуулагч: Б. Ундрах
Хэвлэгдсэн: 2020
ISBN: 978-99973-1-811-4

Юдит Шаланский: "Алдагдсан зүйлсийн жагсаалт"
Эхний хэвлэл: Суркамп хэвлэлийн газар, Берлин (2018)
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар
Орчуулагч: Б. Ундрах
Хэвлэгдсэн: 2020
ISBN: 9789997318534
Иоахим-Эрнст Берендт: "Агуу жазз"
Франкфурт ам Майн: Fischer хэвлэлийн газар ХХК
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар
Орчуулагч: Л.Алгирмаа, Б.Отгондулам
Хэвлэгдсэн: 2021
ISBN: 9789997316172

Йоханнес Иттен: "Өнгөний урлаг"
Райнфелден: Christophorus хэвлэлийн газар
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар
Орчуулагч: Л.Алгирмаа, Б.Отгондулам
Хэвлэгдсэн: 2021
ISBN: 9789997319166
Эрих Кэстнер: "Нисдэг анги"
Эхний хэвлэл: Атриум хэвлэлийн газар, Цюрих (1935)
Улаанбаатар: Монсудар хэвлэлийн газар
Орчуулагч: Б. Ундрах
Хэвлэгдсэн: 2022
ISBN: 9789919517960