Холбоо барих, ажиллах цагийн хуваарь

Байгууллагын ажиллах цагийн хуваарь:
Даваа - Баасан: 09:00-13:00 цаг, 14:00-18:00 цаг

Хэлний сургалтын ажиллах цагийн хуваарь:
Даваа - Баасан: 10:00-13:00 цаг, 14:00-18:00 цаг

Германы мэдээллийн номын сангийн ажиллах цагийн хуваарь:
Даваа - Баасан: 09:00-17:00 цаг


 

Байршил