Холбоо барих, ажиллах цагийн хуваарь

Байгууллагын ажиллах цагийн хуваарь:
Даваа - Баасан: 09:00-13:00 цаг, 14:00-18:00 цаг

Хэлний курсын ажиллах цагийн хуваарь:
Даваа - Баасан: 10:00-13:00 цаг, 14:00-18:00 цаг

Германы Мэдээллийн Номын Сангийн ажиллах цагийн хуваарь:
Даваа - Ням: 10:00-18:00 цаг

 

Байршил