Гэр бүл дээрээ нүүж очих

Aida & Roman im Garten mit ihren Kindern, die auf der Rutsche spielen Foto: Goethe-Institut / Astrid Dill

Гэр бүлийн хүн дээрээ нүүж очиход шаардлагатай хэлний түвшний шалгалтын тухай мэдээлэл

Хэрэв та Германд байгаа гэр бүлийн хүн (албан ёсны эхнэр юм уу нөхөр) дээрээ нүүж очих гэж байвал Герман луу явахаасаа өмнө эх орондоо герман хэлний суурь мэдлэгээ нотлох шалгалт өгөх боломжтой. Ийн мэдлэгээ бататгасан тохиолдолд Герман улс руу зорчих эрх бүхий оршин суух зөвшөөрлийг авна гэсэн үг.
 
Та герман хэлний суурь мэдлэгтэй болохоо Гёте-Институтийн шалгалтыг өгсөнөөр нотлох боломжтой юм.. Та манай цахим хуудаснаас шалгалттай холбоотой мөн гэр  бүлийн хүн дээрээ нүүн очихтой холбоотой байнга тавигддаг асуулт, хариултуудыг уншиж, шалгалтын жишиг даалгавруудтай Prüfungsbeispiel танилцаарай. 

Түгээмэл тавигддаг асуултууд