Хуваарь, бүртгэл

Хуваарь, бүртгэл Зураг: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Хэлний шалгалт

Герман хэлний мэдлэгийг тань нотлох, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэрчилгээ танд хэрэгтэй байна уу? Тэгвэл бид Герман хэлний А1-ээс (анхлан суралцагч) С2 (төрөлх хэлний мэдлэгтэй дүйцэхүйц) түвшингийн шалгалтуудыг авч байна.

Шаардлагатай хэлний мэдлэгийг хангасан хүн бүхэн энэхүү шалгалтад хамрагдах боломжтой. Хэрвээ та аль шалгалтад бүртгүүлэхээ хараахан мэдэхгүй бол:

Гёте-Институтийн шалгалт болон сургалтын түвшингийн тойм нь танд ямар түвшний шалгалт тохиромжтой болохыг тодорхойлох болно.
 

Та шалгалтад зөвхөн онлайнаар бүртгүүлэх боломжтой. 

Шалгалтад ирэхдээ та дараах бичиг баримтыг авчирна уу:
 
  • Хүчин төгөлдөр иргэний үнэмлэх болон гадаад паспорт
  • Сүүлийн 3 сард авхуулсан 3:4 харьцаатай 2 хувь цээж зураг
  • Шалгалтын хураамж төлсөн хуудас
  • Танд и-мэйлээр илгээсэн шалгалтад орох урилга (хэвлэсэн байх)
Та шалгалт эхлэхээс 30 минутын өмнө Гёте-Институтийн байранд ирсэн байх шаардлагатай.
2023 оны 02 сарын 13, 09:00 цаг - Гёте сертификат B1
2023 оны 02 сарын 27, 09:00 цаг - Гёте сертификат B2

2023 оны 03 сарын 06, 10:00 цаг - Гёте сертификат A1
2023 оны 03 сарын 13, 10:00 цаг - Гёте сертификат A2
2023 оны 03 сарын 20, 09:00 цаг - Гёте сертификат B1
2023 оны 03 сарын 27, 09:00 цаг - Гёте сертификат B2
2023 оны 03 сарын 31, 09:00 цаг - Гёте сертификат C1

2023 оны 04 сарын 03, 10:00 цаг - Гёте сертификат A1
2023 оны 04 сарын 10, 10:00 цаг - Гёте сертификат A2
2023 оны 04 сарын 17, 09:00 цаг - Гёте сертификат B1
2023 оны 04 сарын 24, 09:00 цаг - Гёте сертификат B2

2023 оны 05 сарын 03, 10:00 цаг - Гёте сертификат A1
2023 оны 05 сарын 08, 10:00 цаг - Гёте сертификат A2
2023 оны 05 сарын 15, 09:00 цаг - Гёте сертификат B1
2023 оны 05 сарын 22, 09:00 цаг - Гёте сертификат B2

2023 оны 06 сарын 05, 10:00 цаг - Гёте сертификат A1
2023 оны 06 сарын 12, 10:00 цаг - Гёте сертификат A2
2023 оны 06 сарын 19, 09:00 цаг - Гёте сертификат B1
2023 оны 06 сарын 26, 09:00 цаг - Гёте сертификат B2
2023 оны 06 сарын 28, 09:00 цаг - Гёте сертификат C1

*Шалгалтын хуваарь өөрчлөгдөх боломжтой

 

Шалгалт

Гёте-Институтийн суралцагчид

Бусад оролцогчид

Гёте-Сертификат A1:
Fit in Deutsch 1

55,000 төгрөг

55,000 төгрөг

Гёте-Сертификат A1:
Start Deutsch 1

120,000 төгрөг

150,000 төгрөг

Гёте-Сертификат A2:
Fit in Deutsch

70,000 төгрөг

70,000 төгрөг

Гёте-Сертификат A2

130,000 төгрөг

160,000 төгрөг

Гёте-Сертификат B1
(өсвөр үеийнхэнд зориулсан)

70,000 төгрөг
22,500 төгрөг 
(1 хэсэг)

100,000 төгрөг
30,000 төгрөг 
(1 хэсэг)

Гёте-Сертификат B1

150,000 төгрөг
42,500 төгрөг 
(1 хэсэг)

180,000 төгрөг
50,000 төгрөг 
(1 хэсэг)

Гёте-Сертификат B2

170,000 төгрөг
52,500 төгрөг 
(1 хэсэг)

200,000 төгрөг
60,000 төгрөг
(1 хэсэг)

Гёте-Сертификат C1

190,000 төгрөг

220,000 төгрөг

Гёте-Сертификат C2

230,000 төгрөг
62,500 төгрөг
(1 хэсэг)

250,000 төгрөг
70,000 төгрөг 
(1 хэсэг)

Захиалгыг цуцлах

  • Шалгалт эхлэхээс 7 хоногийн (ажлын 5 хоног) өмнө шалгалтын захиалгыг шимтгэлгүй цуцлах боломжтой.
  • Долоо хоног хүртгэлх хугацаанд цуцалсан тохиолдолд шалгалтын төлбөрөөс 20%-ийн шимтгэл суутгана
Та шалгалт өгснөөс хоёр долоо хоногийн дараа шалгалтын хариу болон сертификатыг Гёте-Институтийн байрнаас биечлэн авах боломжтой.