Хуваарь, бүртгэл

Хуваарь, бүртгэл Зураг: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Хэлний шалгалт

Герман хэлний мэдлэгийг тань нотлох, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэрчилгээ танд хэрэгтэй байна уу? Тэгвэл бид Герман хэлний А1-ээс (анхлан суралцагч) С2 (төрөлх хэлний мэдлэгтэй дүйцэхүйц) түвшингийн шалгалтуудыг авч байна.

Шаардлагатай хэлний мэдлэгийг хангасан хүн бүхэн энэхүү шалгалтад хамрагдах боломжтой. Хэрвээ та аль шалгалтад бүртгүүлэхээ хараахан мэдэхгүй бол:

Гёте-Институтийн шалгалт болон сургалтын түвшингийн тойм нь танд ямар түвшний шалгалт тохиромжтой болохыг тодорхойлох болно.

Бүртгэл болон дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Та шалгалтад зөвхөн онлайнаар бүртгүүлэх боломжтой. 

Шалгалтад ирэхдээ та дараах бичиг баримтыг авчирна уу:
 
  • Хүчин төгөлдөр иргэний үнэмлэх болон гадаад паспорт
  • Сүүлийн 3 сард авхуулсан 3:4 харьцаатай 2 хувь цээж зураг
  • Шалгалтын хураамж төлсөн хуудас
  • Танд и-мэйлээр илгээсэн шалгалтанд орох урилга (хэвлэсэн байх)
 
Та шалгалт эхлэхээс дор хаяж 30 минутын өмнө Гёте-Институтийн байранд 2-3 ээлжийн ам, хамрын масктай ирсэн байх шаардлагатай.
 
Шалгалтад оролцох боломжгүй тохиолдолд шалгалт болохоос дор хаяж ажлын хоёр өдрийн өмнө бичгээр өргөдөл гаргах шаардлагатай. Шалгалтын хураамжийг зөвхөн дансаар шилжүүлэн олгох бөгөөд шалгалт цуцалсны шимтгэл 10% байна.
 
Та шалгалт өгснөөс хоёр долоо хоногийн дараа шалгалтын хариу болон сертификатыг Гёте-Институтийн байрнаас биечлэн авах боломжтой.

 

 

Шалгалт

Гёте-Институтийн суралцагчид

Бусад оролцогчид

Гёте-Сертификат A1:
Fit in Deutsch 1

55,000 төгрөг

55,000 төгрөг

Гёте-Сертификат A1:
Start Deutsch 1

100,000 төгрөг

130,000 төгрөг

Гёте-Сертификат A2:
Fit in Deutsch

55,000 төгрөг

55,000 төгрөг

Гёте-Сертификат A2

100,000 төгрөг

130,000 төгрөг

Гёте-Сертификат B1
(өсвөр үеийнхэнд зориулсан)

70,000 төгрөг

70,000 төгрөг

Гёте-Сертификат B1

140,000 төгрөг
35,000 төгрөг 
(1 хэсэг)

170,000 төгрөг
45,000 төгрөг 
(1 хэсэг)

Гёте-Сертификат B2

150,000 төгрөг
45,000 төгрөг 
(1 хэсэг)

180,000 төгрөг
50,000 төгрөг
(1 хэсэг)

Гёте-Сертификат C1

170,000 төгрөг

200,000 төгрөг

Гёте-Сертификат C2

200,000 төгрөг
50,000 төгрөг
(1 хэсэг)

230,000 төгрөг
57,500 төгрөг 
(1 хэсэг)

Шалгалтын хуваарЬ

Та бүхний анхааралд

Шалгалтад оролцохын тулд коронавирусын эсрэг вакцины бүрэн тунд хамрагдсан бичиг эсвэл гурав хүртэлх хоногийн дотор хийлгэсэн шинжилгээний сөрөг хариуг авч ирэх шаардлагатай. 


2022 оны 01 сарын 11, 09:00 цаг - Гёте сертификат А1
2022 оны 01 сарын 13, 09:00 цаг - Гёте сертификат А2
2022 оны 01 сарын 18, 09:00 цаг - Гёте сертификат В1
2022 оны 01 сарын 24, 09:00 цаг - Гёте сертификат В2

2022 оны 02 сарын 15, 09:00 цаг - Гёте сертификат А1
2022 оны 02 сарын 17, 09:00 цаг - Гёте сертификат А2
2022 оны 02 сарын 21, 09:00 цаг - Гёте сертификат В1
2022 оны 02 сарын 22, 09:00 цаг - Гёте сертификат В2
2022 оны 02 сарын 28, 09:00 цаг - Гёте сертификат С1

2022 оны 03 сарын 10, 09:00 цаг - Гёте сертификат А2
2022 оны 03 сарын 17, 09:00 цаг - Гёте сертификат А1
2022 оны 03 сарын 21, 09:00 цаг - Гёте сертификат В1
2022 оны 03 сарын 28, 09:00 цаг - Гёте сертификат В2

2022 оны 04 сарын 04, 09:00 цаг - Гёте сертификат С1
2022 оны 04 сарын 06, 09:00 цаг - Гёте сертификат А2
2022 оны 04 сарын 11, 09:00 цаг - Гёте сертификат А1
2022 оны 04 сарын 18, 09:00 цаг - Гёте сертификат В1
2022 оны 04 сарын 25, 09:00 цаг - Гёте сертификат В2

2022 оны 05 сарын 04, 09:00 цаг - Гёте сертификат А1
2022 оны 05 сарын 09, 09:00 цаг - Гёте сертификат А2
2022 оны 05 сарын 16, 09:00 цаг - Гёте сертификат В1
2022 оны 05 сарын 23, 09:00 цаг - Гёте сертификат В2
2022 оны 05 сарын 30, 09:00 цаг - Гёте сертификат С1

2022 оны 06 сарын 06, 09:00 цаг - Гёте сертификат А1
2022 оны 06 сарын 13, 09:00 цаг - Гёте сертификат А2
2022 оны 06 сарын 20, 09:00 цаг - Гёте сертификат В1
2022 оны 06 сарын 27, 09:00 цаг - Гёте сертификат В2