Splošni pogoji poslovanja - Goethe-Institut Slovenija

Hitri vstop:

Pojdi neposredno na sekundarno navigacijo (Alt 3) Pojdi neposredno na glavno navigacijo (Alt 2)

Splošni pogoji poslovanja

Goethe-Instituta Ljubljana

1. Splošni pogoj udeležbe

1. 1. Za udeležbo na jezikovnem tečaju za odrasle (trimestrski tečaji) ali na online skupinskem tečaju mora biti udeleženec star najmanj 16 let.

Za udeležbo na jezikovnem tečaju za otroke in mladostnike (semestrski tečaji) mora biti udeleženec star med 5 in 15 let.

1. 2. Rezervacija mesta na jezikovnem tečaju ni možna.

2. Plačilni pogoji

2. 1. Plačilo z gotovino ni mogoče.

2. 2. Pred zaključkom tečaja mora biti tečaj plačan v celoti.

2. 3. Možno je plačilo tečaja na obroke (največ 3 obroki, če je pristojbina nad 200 €) pri semestrskih/trimestrskih tečajih.
Obroki so razdeljeni po odstotkih in sicer 40%-30%-30% pri treh obrokih, in 50%-50% pri dveh obrokih.
V primeru, da pristojbino za tečajnika plača podjetje, je možno plačilo na največ dva obroka.

2. 4. Po prejemu računa (predvidoma v 1. tednu tečaja) se prek bančnega nakazila ali z bančno kartico poravna celotno ceno tečaja oz. vsaj prvi obrok.

3. Cene

3.1. Sestavni del pogodbe so cene, ki veljajo ob prijavi in so navedene v trenutno veljavnem letaku jezikovnih tečajev in na spletni strani Goethe-Instituta Ljubljana. Pristojbina za tečaj se nanaša na en semester/trimester na Goethe-Institutu Ljubljana. V cene je že vključen DDV.

3.2. V primeru, da želite zamenjati tečaj (npr. uro in dan tečaja), je prva zamenjava brezplačna. Za vsako nadaljnjo zamenjavo se zaračuna znesek v višini 10 % cene tečaja.

3.3. Učbeniki niso všteti v ceno tečaja.

Online skupinski tečaji potekajo na platformi Mein.Goethe.de, kjer so vsa gradiva in so že všteta v ceno tečaja.

3.4 Dijaki, študenti in upokojenci imajo 5 % popusta na pristojbino za tečaje za odrasle.
Ob vpisu je potrebno predložiti veljavno dijaško ali študentsko izkaznico oziroma kartico upokojenca.
Popust ni mogoč v primeru, da tečaj plača podjetje.

4. Odstop od tečaja

4.1. Če želite odstopiti od tečaja, morate podati pisni zahtevek v obliki izpolnjene izjave o odstopu. Obrazec za odstop od pogodbe je objavljen na spletni strani Goethe-Instituta Ljubljana.

4.2. V primeru odstopa od tečaja vam povrnemo naslednje zneske:
- 15-tedenski, 10-tedenski, 9-tedenski in 8-tedenski jezikovni tečaji: 90 % od cene tečaja v prvem tednu izvajanja aktualnega semestra/trimestra jezikovnih tečajev in 80 % od cene tečaja v drugem tednu izvajanja aktualnega semestra/trimestra jezikovnih tečajev. Od tretjega tedna izvajanja aktualnega semestra/trimestra jezikovnih tečajev naprej vračilo sorazmernega deleža cene tečaja ni možno.
- Intenzivni jezikovni tečaji: če nam svoj odstop v skladu s točko 4.1. sporočite do drugega dne v tednu pričetka tečaja, vam povrnemo 80 % od cene tečaja.

4.3. Če je tečaj v prvem tednu izvajanja tečaja zaradi premajhnega števila udeležencev odpovedan ali prestavljen na drug termin, ki vam ne ustreza, vam povrnemo celoten znesek cene tečaja.

5. Razvrstitev v skupine / velikost skupin

5.1. Stopnjo tečaja, ki bi bila primerna za vas, izberemo na podlagi uvrstitvenega testa, ki ga opravite na Goethe-Institutu Ljubljana.
Premestitev v drugo skupino oz. v drug tečaj je mogoča le izjemoma po posvetu s koordinatorjem jezikovnih tečajev in samo v prvem tednu tečaja.

5.2. V skupini je najmanj 8 in praviloma največ 12 udeležencev, pri online skupinskih tečajih pa največ 15 tečajnikov.
Če je ob začetku tečaja število prijavljenih premajhno, si pridržujemo pravico, da tečaj odpovemo, prestavimo ali zmanjšamo obseg ur tečaja (npr. s 60 na 54 šolskih ur, s 30 na 27 šolskih ur ali manj).
 

6. Obveznosti tečajnikov in tečajnic

Prosimo, da se držite pravil, ki veljajo za tečaje, in hišnega reda Goethe-Instituta Ljubljana.

Online skupinski tečaji: Prisotnost na online platformi (Mein.Goethe.de) je fleksibilna, določeni so le termini srečanj "v živo" (do štiri virtualna srečanja v živo s tutorji in ostalimi udeleženci).

7. Odgovornost Goethe-Instituta / Primer višje sile

Odgovornost Goethe-Instituta Ljubljana in njegovih sodelavcev je omejena na naklep in hudo malomarnost. Goethe-Institut Ljubljana prav tako ne odgovarja za izpad svojih storitev zaradi višje sile (npr. naravnih nesreč, požara, poplave, vojne, uredb organov in drugih okoliščin, ki so izven nadzora pogodbenih strank).
 

8. Pravice do spremembe

V primeru resnih, izrednih okoliščin ali dogodkov ali sprememb takšnih obstoječih okoliščin ali dogodkov, na katere Goethe-Institut Ljubljana ne more vplivati (npr. nemiri, vojaški ali teroristični spopadi, naravne nesreče, epidemije, pandemije, zavezujoči omejevalni ukrepi vlade itd.) se prostor izvajanja tečaja iz učilnice prestavi na splet s pomočjo orodja kot Zoom ali podobno.
 

9. Zaključek tečaja

Ob koncu splošnega tečaja ob najmanj 70 % prisotnosti in pozitivni končni oceni (najmanj "zadostno") prejmete potrdilo o udeležbi.
Napredovanje pri 30-urnem splošnem tečaju na stopnjah A1, A2 in B1 (ki poteka 1x tedensko) je predvidoma 1/4 stopnje SEJO (Skupni evropski jezikovni okvir), pri 60-urnem splošnem tečaju (2x tedensko) pa predvidoma 1/2 stopnje SEJO.
Napredovanje pri 30-urnem splošnem tečaju na stopnjah B2 in C1 (ki poteka 1x tedensko) je predvidoma 1/6 stopnje SEJO, pri 60-urnem splošnem tečaju (2x tedensko) pa predvidoma 1/3 stopnje SEJO.

Napredovanje pri 30-urnem splošnem tečaju nemščine za mladostnike (ki poteka 1x tedensko) je 1/4 stopnje SEJO, napredovanje pri 30-urnem splošnem tečaju nemščine za otroke (ki poteka 1x tedensko po dve šolski uri) je 1/6 stopnje SEJO.

Online skupinski tečaji: Ob koncu online skupinskega tečaja prejmete potrdilo o udeležbi če ste opravili najmanj 70 % nalog in če ste bili prisotni na najmanj enem srečanju "v živo".
Napredovanje pri 60-urnem online skupinskem tečaju je predvidoma 1/2 oziroma 1/3 stopnje (pri B1 stopnji) SEJO.

10. Varstvo podatkov

Goethe-Institut Ljubljana pridobiva, obdeluje in uporablja osebne podatke udeležencev tako za namen izpolnjevanja pogodbe, sklenjene z udeleženci, kot tudi v okviru dovoljenja in soglasja o varstvu podatkov, ki ga udeleženec poda Goethe-Institutu Ljubljana. Več podrobnosti se nahaja v ločeni izjavi o varstvu podatkov, ki jo podpiše posamezni udeleženec ob prijavi na tečaj.

11. Salvatorična klavzula

Če bi katera od določb ali del določbe teh splošnih pogojev poslovanja bila ali postala neveljavna, ostale določbe splošnih pogojev ostanejo v veljavi. Določba, ki je ali je postala neveljavna, se nadomesti tako, da je kar najbolj dosežen smisel in namen veljavnih pogodbenih določb.