DaF-Mosaik
Izobraževanja s primeri dobre prakse

DaF-Mosaik © Goethe-Institut Ljubljana

Best-Practice-Fortbildung

Goethe-Institut Ljubljana že vrsto let organizira seminar s primeri dobre prakse z naslovom "DaF-Mosaik".
Gre za seminar, na katerem slovenski učitelji nemščine iz osnovnih, srednjih šol in fakultet predstavijo svoje primere dobre prakse v obliki simulacij različnih učnih enot v razredu.

Uspeh vašega pouka nemščine in motivacija učencev in dijakov sta tesno povezana. Zaradi vaših dolgoletnih poklicnih izkušenj veste, kaj vašim učečim "najbolj sede". Bi hkrati želeli vedeti, ali obstajajo druge, morda celo boljše rešitve za vaš pouk? Seminar prinaša primere dobre prakse s pomočjo kolegialne izmenjave izkušenj.

Cilji izobraževanja

- Učitelji/ce različnih nivojev se srečajo, izmenjajo (primarni, sekundarni, terciarni nivo) se srečajo, spoznajo, izmenjujejo mnenja in ideje ter se tako učijo eden od drugega.
-Udeleženke/ci znajo ciljno iskati učna gradiva za svojo učno skupino (Npr. za otroke, mlad, študent/ke, jih izbrati in prirediti za svoje potrebe. 
- Udeleženke/ci znajo didaktizirati autentična gradiva (besedila, pesmi, videe,podkaste itd...) in izdelati učne liste. 

Ciljna skupina

-učitelji in učiteljice nemščine v osnovnih šolah
-učitelji in učiteljice nemščine v poklicnih in srednjih strokovnih šolah ter v gimnazijah
-učitelji in učiteljice nemščine na visokih strokovnih šolah in fakultetah
-učitelji in učiteljice nemščine v jezikovnih šolah in na ljudskih univerzah 

Trajanje seminarja

Skupno 8 učnih ur 

Število udeležencev: 20 

Pogoj za udeležbo

prisotnost na celotnem seminarju 

Potrdilo o udeležbi

se izda po koncu seminarja in udeležencem pošlje po pošti.
Predavatelji, termin in prijava