Postajati prepustna_en: Doumevanje meril, ki niso človeška

Harriet Rabe von Froreich © Harriet Rabe von Froreich

to, 14.09.2021 -
so, 30.10.2021

Nova pošta

Harriet Rabe von Froreich I Mednarodna rezidenca na Novi pošti

Goethe-Institut Ljubljana in Slovensko mladinsko gledališče v sodelovanju z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom (MGLC Švicarija) predstavljata program rezidenc za performativne umetnice in umetnike iz tujine. Letošnja rezidentka je Harriet Rabe von Froreich.

Umetnostno-raziskovalni projekt Postajati prepustna_en: Doumevanje meril, ki niso človeška Harriet Rabe von Froreich izhaja iz aktualne predpostavke, da trenutna nezmožnost človeštva doumeti podnebno krizo in se nanjo ustrezno odzvati izhaja iz problema meril (Timothy Morton: Being Ecological, 2018), natančneje, iz naše nezmožnosti, da bi doumele_i kakršnakoli drugačna merila kakor človeška. Ko naseljujemo lastno snovnost, se zdi, da je empatijo do drugih snovnosti težko doseči. Med rezidenco se bo Harriet Rabe von Froreich posvetila v prakso usmerjenim, performativnim oblikam manjšega merila, ki jih je navdihnilo umetnostno gibanje Fluxus v šestdesetih, njen cilj pa bo, da bi postala otipljiva, dovzetna in »prepustna« za merila, ki niso človeška. Kako postati prepusten za nujo izginjajočega ledu, počasi umirajočega mahu, razkrajajoče se skale?

Umetnica bo nastajajoči projekt predstavila v petek, 29. 10., ob 18.00 na Novi pošti. Predstavitev bo potekala v angleščini.

Harriet Rabe von Froreich je performativna umetnica, raziskovalka in pisateljica iz Berlina. Pri svojem delu se osredotoča na teme, kot so ekologija, empatija in nečloveški, prevodni procesi, prepustna komunikacija, krhki sistemi in navzkrižje meril. Na Umetniški univerzi v Helsinkih je leta 2017 magistrirala iz žive umetnosti in uprizoritvenih študij, na Evropski univerzi Viadrina v Frankfurtu na Odri tudi iz literature, filozofije in estetike (2015), še prej pa je na Svobodni univerzi v Berlinu diplomirala iz gledališča in primerjalne književnosti. Poleg tega, da ustvarja in deluje na univerzi, je sodelovala pri številnih interdisciplinarnih in futurističnih družbeno-podjetniških dejavnostih, povezanih s krožnim gospodarstvom in univerzalnim temeljnim dohodkom na podlagi veriženja blokov. Trenutno je asistentka raziskovalka pri programu umetnost in raziskovanje na Univerzi Bauhaus v Weimarju, kjer pripravlja doktorat o potencialih dogodkovnih partitur in drugih strategij majhnega merila in besedilnih predlog za vzpodbujanje občutljivosti do ekoloških vprašanj.

Nazaj