IDT
pre učiteľov nemčiny

IDT Foto: Ingrid Heiss


 

Medzinárodná konferencia učiteľov nemeckého jazyka (IDT) je na svete najväčšia konferencia nemčiny ako cudzieho resp. druhého jazyka. Koná sa každé štyri roky v rôznych, po nemecky hovoriacich krajinách. Konferenciu organizujú a podporujú lokálne združenia učiteľov nemčiny, vysoké školy pedagogického zamerania, univerzity, kultúrne oddelenia a jazykové združenia na žiadosť Medzinárodného zväzu učiteľov nemeckého jazyka. (IDV).

Goetheho inštitút Slovensko poskytne štipendiá na toto vzdelávacie podujatie, aby tým umožnil účasť učiteľov a učiteliek nemčiny na IDT a podporil tak prepojenie pedagógov z celého sveta.

Vedecný príspevok prípadne prezentácia výsledkov výskumu z vedeckej praxe je súčasťou projektu.

Medzinárodná konferencia učiteľov nemeckého jazyka (IDT)

IDT Viedeň 2022