ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

kiddo’s childhood

ปพิชญา อินทวิวัฒน์
ผลงานไคเนติก โมบายชิ้นนี้ได้รับอิทธิพลการใช้รูปทรงอิสระและการใช้สีของอังรี มาทิสส์ ข้าพเจ้ามีจุดมุ่งหมายจะเน้นย้ำที่เอกลักษณ์ในการใช้รูปทรงของมาทิสส์ ที่มีความไร้เดียงสาเหมือนเด็ก ๆ
ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

kiddo’s childhood - ปพิชญา อินทวิวัฒน์© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond