ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

Robert Motherwell’s ‘Elegy to the Spanish Republic’

พุดชมพู เส็งหลวง
ศิลปินชาวอเมริกัน โรเบิร์ท มาเทอร์เวล ได้สร้างผลงานจิตรกรรมกว่า 150 ภาพในซีรีส์ที่มีชื่อว่า ‘Elegy to the Spanish Republic’ แม้ว่าแต่ละชิ้นจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่มีจุดร่วมที่การใช้สีดำ ความเป็นนามธรรม และรูปร่างเรขาคณิต ผลงานไคเนติก โมบายชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อสื่อถึงความเรียบง่ายและความมีน้ำหนัก


ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

Robert Motherwell’s ‘Elegy to the Spanish Republic’ - พุดชมพู เส็งหลวง© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond