ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

love of rain

ปัณณ์ วิโรจน์จริยากร
ไคเนติก โมบายชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากบทกวี และผลงานศิลปะของแอกเนส มาร์ตินที่ชื่อ ‘This Rain’ การนำระบบกริด หรือโครงสร้างที่ประกอบด้วยเส้นแนวตั้งและแนวนอนอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอ
ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

love of rain - ปัณณ์ วิโรจน์จริยากร© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond