ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

Some Random Stuff Hanging Down from the Ceiling

ขวัญชนก ฉัตรสีรุ้ง
ไคเนติก โมบาย ชิ้นนี้ได้แรงบันดาลใจจากผลงานของโซฟี สมอลฮอร์น โมบายชิ้นนี้สร้างขึ้นโดยการประกอบรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ เข้าด้วยกัน


ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

Some Random Stuff Hanging Down from the Ceiling - ขวัญชนก ฉัตรสีรุ้ง© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond