ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

Patiese

นรกมล เต็มกำพล
ผลงานชิ้นนี้ชื่อว่า "Patiese” ได้รับแรงบันดาลใจจากอังรี มาทิสส์ แสดงการผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ของรูปทรงอิสระและสีสันที่สดใส

ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

Patiese - นรกมล เต็มกำพล© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond