ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

Rhythm in Colour

สิรินดา วงศ์ศรีรุ่งเรือง
ผลงานชิ้นนี้ได้รับอิทธิพลจากผลงานศิลปะของซอนญา เดอลูเนย์ แสดงให้เห็นการถ่ายทอดจังหวะของสี ไคเนติก โมบายชิ้นนี้ใช้เทคนิคการสานกระดาษประกอบกันเป็นรูปทรงกลมกลวง และส่วนประกอบต่างๆ ในรายละเอียดที่เต็มไปด้วยสีสันถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

Rhythm in Colour - สิรินดา วงศ์ศรีรุ่งเรือง© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond