ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

soar

ฉัตต์ณิชา คงคาสวรรค์
ไคเนติก โมบายชิ้นนี้ได้รับอิทธิพลจากผลงานสร้างสรรค์ของ นัสรีน โมฮัมเมดิ
คีย์เวิร์ดหลักที่ช่วยอธิบายงานของนัสรีนคือ สร้างสรรค์ ชัดเจน และมีท่วงทำนอง ผลงานชิ้นนี้อ้างอิงสุนทรียศาสตร์แบบเซน นำเสนอการใช้เฉพาะกระดาษสีดำและด้ายสีดำ ทำให้เกิดจุดรวมสายตาของผู้ชมไปอยู่ที่การเคลื่อนไหว และความสัมพันธ์ของเส้นและรูปร่างเรขาคณิต
ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

soar - ฉัตต์ณิชา คงคาสวรรค์© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond