ปุ่มลัด:
ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นรอง (Alt 3)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)
นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน© fotolia/Foto: Jacob Lund

โครงการสะพานการศึกษา ประเทศไทย

เส้นทางตรงสู่การศึกษาในเยอรมนี

เยอรมนีเป็นประเทศหนึ่งใน 3 อันดับแรกของโลกที่มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุด สถิตินี้ไม่น่าแปลกใจนัก เนื่องด้วยการศึกษาในเยอรมนีนั้นอยู่ในระดับคุณภาพที่ดีเยี่ยมและเป็นพื้นฐานอันนำไปสู่อาชีพที่ประสบความสำเร็จในประเทศบ้านเกิดและทั่วโลกได้ในอนาคต หลักสูตร “สะพานการศึกษาสู่เยอรมนี” (Studienbrücke Deutschland) ของสถาบันเกอเธ่จะสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อและได้มีที่เรียนในเยอรมนีได้

โครงการสะพานการศึกษาคืออะไร

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็นโมดูลที่ดำเนินการตามผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจน โดยมีโมดูลต่างๆ ที่จะช่วยเตรียมพร้อมทั้งในด้านวิชาการและภาษาที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในเยอรมนี ผู้ร่วมโครงการสามารถเรียนจนจบหลักสูตรได้ตั้งแต่อยู่ที่ประเทศบ้านเกิด
 

โมดูล เนื้อหา
คอร์สเรียนภาษา เรียนที่สถาบันเกอเธ่, ศูนย์ภาษา
หรือคอร์สเรียนออนไลน์ของสถาบันเกอเธ่
คอร์สเตรียมสอบ TestDaF ทำความรู้จักกับส่วนต่างๆ ของข้อสอบ
(การอ่านจับใจความ, การฟัง, การเขียนและการพูด)
 
การเตรียมความพร้อมทางภาษาในกลุ่มวิชา STEM (ออนไลน์)    คณิตศาสตร์, สารสนเทศ, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา
และเทคโนโลยี(วิศวกรรมศาสตร์)
คอร์สเตรียมสอบ TestAS (ออนไลน์) ทำความรู้จักกับเนื้อหาและข้อสอบ TestAS
(การสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้)
การสอบ TestDaF และ TestAS    ดำเนินการสอบ TestDaF และ TestAS
การอบรมด้านพหุวัฒนธรรม ทำความรู้จักกับระบบการเรียนและการสอนแบบเยอรมัน
พร้อมทำความเข้าใจเรื่องทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
การแนะแนวการศึกษา ดำเนินการโดย DAAD
 
 


มหาวิทยาลัยพันธมิตรกับโครงการ

 • มหาวิทยาลัยบอนน์ Rheinische Friedrich-Wilhelms © Volker Lannert
  มหาวิทยาลัยบอนน์ Rheinische Friedrich-Wilhelms
 • มหาวิทยาลัย RWTH อาเคน © RWTH Aachen
  มหาวิทยาลัย RWTH อาเคน
 • มหาวิทยาลัยซีเกน © Universität Siegen
  มหาวิทยาลัยซีเกน
 • มหาวิทยาลัยยุโรปวิอาดรินา ณ แฟรงก์เฟิร์ต (โอเดอร์) © Europa Universität Viadrina
  มหาวิทยาลัยยุโรปวิอาดรินา ณ แฟรงก์เฟิร์ต (โอเดอร์)
 • Bauhaus-University Weimar © Thomas Müller
  Bauhaus-University Weimar
มหาวิทยาลัยพันธมิตรของโครงการสะพานการศึกษา จะมีโควต้าในหลากหลายสาขาวิชา STEM หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ให้สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรของโครงการสะพานการศึกษาโดยเฉพาะในแต่ละปี และยังครอบคลุมถึงการดูแลช่วยเหลือต่างๆ ในเบื้องต้นสำหรับการศึกษาและใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนี ซึ่งมหาวิทยาลัยพันธมิตรต่างๆ ตั้งอยู่ในรัฐนอร์ธไรน์-เว็สต์ฟาเลนและรัฐบรันเดนบูร์ก

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร


คำถามที่พบบ่อย

เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการมีดังต่อไปนี้
 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3 - ม.5
 • มีทักษะภาษาเยอรมันอยู่ในระดับที่กำหนด (ดูที่ คำถามข้อ 5)
 • มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะไปศึกษาต่อในเยอรมนี วัดผลจากจดหมายแนะนำตัว (motivation letter), การเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ, การเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ และโครงการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติในกลุ่มวิชา STEM
 • มีผลการศึกษาในกลุ่มวิชา STEM ในระดับดีมาก
 • มีเอกสารยินยอมเป็นรายลักษณ์อักษรจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
มาร์คุส ชติเชล
ผู้ดูแลโครงการในประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2108 8221
แฟกซ์: +66 2108 8299
Markus.Stichel@goethe.de
 
ปัจจุบันผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ได้ในมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่ คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ธุรกิจ, สถิติ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ประยุกต์), ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, ไบโอเคมี, เคมี, ธรณีวิทยา, วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, จิตวิทยาการรู้คิดและสื่อ, วิศกรการขาย และการบริการผลิตภัณฑ์
 
ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ ซึ่งทุนจะครอบคลุมค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนร่วมโครงการ สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับหนังสือและสื่อการเรียน รวมไปถึงค่าที่พักสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 
สำหรับปีการศึกษา 2561 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและมีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A2 หรือสูงกว่า

ความรู้ภาษาเยอรมันทุกระดับจะต้องได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรทางภาษา, ใบรับรองการเข้าเรียน หรือการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ
 
ในหลักสูตรจะมีการการสอบ TestDaF หลังจากขั้นตอนการเตรียมความพร้อมทางภาษาด้วยคอร์สเรียนภาษาและคอร์สเตรียมสอบ TestDaF เสร็จสิ้นไปแล้ว

สำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในเยอรมนี ผู้สมัครเรียนจะต้องมีใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองความรู้ทางภาษาเยอรมันที่ระดับ B2 ถึง C1 ซึ่งจะวัดผลด้วยการสอบ TestDaF การสอบจะทดสอบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การอ่านจับใจความ, การฟัง, การเขียน และการพูดสนทนา ซึ่งสามารถสอบได้ที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TestDaF
การสอบ TestAS เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสะพานการศึกษา

การสอบ TestAS เป็นการทดสอบความสามารถทางการศึกษาซึ่งเป็นข้อสอบกลางที่ได้มาตรฐานสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนในเยอรมนี โดยผู้สอบจะต้องได้คะแนนสอบอย่างน้อย 100 คะแนนจึงจะผ่านการทดสอบและสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในโครงการสะพานการศึกษาได้ การสอบประกอบไปด้วยข้อสอบหลักที่จะทดสอบด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์และข้อสอบเฉพาะทางในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์, สารสนเทศ และวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TestAS
ตัวอย่างข้อสอบ TestAS

ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ


ติดต่อ

มาร์คุส ชติเชล
ผู้ดูแลโครงการโรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต
โทรศัพท์ +66 2108 8221
แฟกซ์ +66 2108 8299
Markus.Stichel@goethe.de
ภัชญา แววกระโทก
ผู้ประสานงานโครงการสะพานการศึกษา
โทรศัพท์ +66 2 108 8222
Studienbruecke.thailand@goethe.de

Key Visual Studienbruecke / © Goethe-Institut


สนับสนุนโดย

สนับสนุนโดย

Auswärtiges Amt