ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)
นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน© fotolia/Foto: Jacob Lund

โครงการสะพานการศึกษา ประเทศไทย

เส้นทางตรงสู่การศึกษาในเยอรมนี

เยอรมนีเป็นประเทศหนึ่งใน 3 อันดับแรกของโลกที่มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุด สถิตินี้ไม่น่าแปลกใจนัก เนื่องด้วยการศึกษาในเยอรมนีนั้นอยู่ในระดับคุณภาพที่ดีเยี่ยมและเป็นพื้นฐานอันนำไปสู่อาชีพที่ประสบความสำเร็จในประเทศบ้านเกิดและทั่วโลกได้ในอนาคต หลักสูตร “สะพานการศึกษาสู่เยอรมนี” (Studienbrücke Deutschland) ของสถาบันเกอเธ่จะสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อและได้มีที่เรียนในเยอรมนีได้

โครงการสะพานการศึกษาคืออะไร

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็นโมดูลที่ดำเนินการตามผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจน โดยมีโมดูลต่างๆ ที่จะช่วยเตรียมพร้อมทั้งในด้านวิชาการและภาษาที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในเยอรมนี ผู้ร่วมโครงการสามารถเรียนจนจบหลักสูตรได้ตั้งแต่อยู่ที่ประเทศบ้านเกิด
 

โมดูล เนื้อหา
คอร์สเรียนภาษา เรียนที่สถาบันเกอเธ่, ศูนย์ภาษา
หรือคอร์สเรียนออนไลน์ของสถาบันเกอเธ่
คอร์สเตรียมสอบ TestDaF ทำความรู้จักกับส่วนต่างๆ ของข้อสอบ
(การอ่านจับใจความ, การฟัง, การเขียนและการพูด)
 
การเตรียมความพร้อมทางภาษาในกลุ่มวิชา STEM (ออนไลน์)    คณิตศาสตร์, สารสนเทศ, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา
และเทคโนโลยี(วิศวกรรมศาสตร์)
คอร์สเตรียมสอบ TestAS (ออนไลน์) ทำความรู้จักกับเนื้อหาและข้อสอบ TestAS
(การสอบวัดความสามารถในการเรียนรู้)
การสอบ TestDaF และ TestAS    ดำเนินการสอบ TestDaF และ TestAS
การอบรมด้านพหุวัฒนธรรม ทำความรู้จักกับระบบการเรียนและการสอนแบบเยอรมัน
พร้อมทำความเข้าใจเรื่องทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
การแนะแนวการศึกษา ดำเนินการโดย DAAD
 
 


มหาวิทยาลัยพันธมิตรกับโครงการ

 • มหาวิทยาลัยพันธมิตรรัวร์ โบคุม © มหาวิทยาลัยพันธมิตรรัวร์ โบคุม
  มหาวิทยาลัยพันธมิตรรัวร์ โบคุม
 • มหาวิทยาลัยเทคนิคดอร์ทมูนท์ © Roland Baege/ TU Dortmund
  มหาวิทยาลัยเทคนิคดอร์ทมูนท์
 • มหาวิทยาลัยบอนน์ Rheinische Friedrich-Wilhelms © Volker Lannert
  มหาวิทยาลัยบอนน์ Rheinische Friedrich-Wilhelms
 • มหาวิทยาลัย RWTH อาเคน © RWTH Aachen
  มหาวิทยาลัย RWTH อาเคน
 • มหาวิทยาลัยซีเกน © Universität Siegen
  มหาวิทยาลัยซีเกน
 • มหาวิทยาลัยยุโรปวิอาดรินา ณ แฟรงก์เฟิร์ต (โอเดอร์) © Europa Universität Viadrina
  มหาวิทยาลัยยุโรปวิอาดรินา ณ แฟรงก์เฟิร์ต (โอเดอร์)
 • มหาวิทยาลัยเบาเฮาส์ ไวมาร์ © Thomas Müller
  มหาวิทยาลัยเบาเฮาส์ ไวมาร์
มหาวิทยาลัยพันธมิตรของโครงการสะพานการศึกษา จะมีโควต้าในหลากหลายสาขาวิชา STEM หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ให้สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรของโครงการสะพานการศึกษาโดยเฉพาะในแต่ละปี และยังครอบคลุมถึงการดูแลช่วยเหลือต่างๆ ในเบื้องต้นสำหรับการศึกษาและใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนี ซึ่งมหาวิทยาลัยพันธมิตรต่างๆ ตั้งอยู่ในรัฐนอร์ธไรน์-เว็สต์ฟาเลนและรัฐบรันเดนบูร์ก

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร


คำถามที่พบบ่อย

มาร์คุส ชติเชล
ผู้ดูแลโครงการในประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2108 8221
แฟกซ์: +66 2108 8299
Markus.Stichel@goethe.de
 
ปัจจุบันผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ได้ในมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่ คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ธุรกิจ, สถิติ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ประยุกต์), ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, ไบโอเคมี, เคมี, ธรณีวิทยา, วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, จิตวิทยาการรู้คิดและสื่อ, วิศกรการขาย และการบริการผลิตภัณฑ์
 
ท่านสามารถติดต่อผู้ประสานงานโครงการสะพานการศึกษาเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในโครงการและทุนการศึกษาชนิดต่าง ๆ โดยละเอียด
 
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความสามารถทางภาษาอย่างน้อยในระดับ A1 ขึ้นไป เพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ (สำหรับผู้สมัครที่มีความสามารถทางภาษาที่สูงกว่า สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและข้ามคอร์สในระดับเริ่มต้นเพื่อเข้าในระดับที่สูงกว่าได้) 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการที่ไม่มีความรู้ทางภาษาที่ทางโครงการร้องขอสามารถลงเรียนภาษาก่อนเพื่อให้บรรลุระดับความสามารถทางภาษาที่โครงการฯ ร้องขอก่อนที่โครงการจะเริ่มได้เช่นกัน

ความรู้ภาษาเยอรมันทุกระดับจะต้องได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรทางภาษา, ใบรับรองการเข้าเรียน หรือการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตรจะมีการการสอบ TestDaF หลังจากขั้นตอนการเตรียมความพร้อมทางภาษาด้วยคอร์สเรียนภาษาและคอร์สเตรียมสอบ TestDaF เสร็จสิ้นไปแล้ว

สำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในเยอรมนี ผู้สมัครเรียนจะต้องมีใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองความรู้ทางภาษาเยอรมันที่ระดับ B2 ถึง C1 ซึ่งจะวัดผลด้วยการสอบ TestDaF การสอบจะทดสอบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การอ่านจับใจความ, การฟัง, การเขียน และการพูดสนทนา ซึ่งสามารถสอบได้ที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TestDaF
การสอบ TestAS เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสะพานการศึกษา

การสอบ TestAS เป็นการทดสอบความสามารถทางการศึกษาซึ่งเป็นข้อสอบกลางที่ได้มาตรฐานสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนในเยอรมนี โดยผู้สอบจะต้องได้คะแนนสอบอย่างน้อย 100 คะแนนจึงจะผ่านการทดสอบและสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในโครงการสะพานการศึกษาได้ การสอบประกอบไปด้วยข้อสอบหลักที่จะทดสอบด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์และข้อสอบเฉพาะทางในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์, สารสนเทศ และวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TestAS
ตัวอย่างข้อสอบ TestAS

ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

Studienbrücke world map © Goethe-Institut

สมัครร่วมโครงการ

คุณสนใจเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีใช่หรือไม่ เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้คำแนะนำ


ติดต่อ

มาร์คุส ชติเชล
ผู้ดูแลโครงการโรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต
โทรศัพท์ +66 2108 8221
แฟกซ์ +66 2108 8299
Markus.Stichel@goethe.de
หรัณย์ ทานคำ
ผู้ประสานงานโครงการสะพานการศึกษา
โทรศัพท์ +66 2 108 8221
แฟกซ์ +66 2108 8299
Studienbruecke.thailand@goethe.de

Key Visual Studienbruecke / © Goethe-Institut


สนับสนุนโดย

สนับสนุนโดย

Auswärtiges Amt