โครงการสะพานการศึกษา

Studierende lernen gemeinsam © fotolia/Foto: Jacob Lund

เส้นทางตรงสู่การศึกษาในเยอรมนี


เยอรมนีเป็นประเทศหนึ่งใน 3 อันดับแรกของโลกที่มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุด สถิตินี้ไม่น่าแปลกใจนัก เนื่องด้วยการศึกษาในเยอรมนีนั้นอยู่ในระดับคุณภาพที่ดีเยี่ยมและเป็นพื้นฐานอันนำไปสู่อาชีพที่ประสบความสำเร็จในประเทศบ้านเกิดและทั่วโลกได้ในอนาคต หลักสูตร “สะพานการศึกษาสู่เยอรมนี” (Studienbrücke Deutschland) ของสถาบันเกอเธ่จะสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อและได้มีที่เรียนในเยอรมนีได้

Best Country for international Students © MatthiasTunger

ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ตามเปรียบเทียบประเทศของ The Study.EU 2018 สำหรับ  นักศึกษาต่างชาติเยอรมนียังคงเป็นอันดับ 1 ก่อนอังกฤษและฝรั่งเศส
 

สนับสนุนโดย:

Auswärtiges Amt
 

พันธมิตร