ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาเลเซีย - Goethe-Institut ประเทศไทย

ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)
ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาเลเซียส่วนหนึ่งของภาพถ่าย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาเลเซีย

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศมาเลเซีย

โครงการของพวกเรา

“ลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น” เป็นคติพจน์ของกลุ่มประเทศเรา การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการซื้อของ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญในการหลีกเลี่ยงขยะหรือจะเป็นการใช้กระดาษไขผึ้งที่ใช้ซ้ำได้ ในช่องทางอินสตราแกรม BUMIKU เราให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการแยกขยะ การบรรจุเกินขนาดและการงดใช้บรรจุภัณฑ์ โรงเรียนบางแห่งมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวเป็นอย่างมากจึงมีการขอความร่วมมือให้นักเรียนในโรงเรียนนำขวดน้ำของตัวเองมาใช้แทนที่จะซื้อขวดน้ำพลาสติกที่โรงเรียน  
ติดตามพวกเราได้ทางช่องทางอินสตาแกรม
Instagram icon Instagram
Instagram.com