การประกวดแข่งขันและกิจกรรม

การกระตุ้นความสนใจของนักเรียนถือเป็นงานที่สำคัญที่สุด หรือบางครั้งก็ยากที่สุดสำหรับผู้สอนทุกคน ด้วยเหตุนี้สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือการแข่งขันมากมายเสมอมา ซึ่งสิ่งนี้สามารถช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนของท่านได้เพื่อให้การเรียนภาษาเยอรมันสนุกและเพลิดเพลิน

การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิก

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมครูภาษาเยอรมันแห่งประเทศไทย และศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเยอรมันจัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิก (APDO) ขึ้นในระหว่างวันที่ 12 ถึง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560
 
 

เยอรมัน(ส์) สัญจร

เยอรมันสัญจร หรือ(ส์) Deutschmobil คือ โครงการที่ส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาเยอรมันตามโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย คณะอาจารย์รุ่นใหม่ของสถาบันเกอเธ่ทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันจะไปที่โรงเรียนต่างๆ  

รางวัลครูสอนภาษาเยอรมันเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2561

สถาบันเกอเธ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะมอบรางวัลครูสอนภาษาเยอรมันระดับภูมิภาคเป็นครั้งแรกในปีนี้

“ที่เที่ยวสุดลับ – แบบฉบับของคนกรุงเทพฯ!“

การประกวดคลิปวีดีโอสำหรับนักเรียนของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย