TestDaF

TestDaF Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

คุณต้องการ

  • ศึกษาต่อ วิจัย หรือทำงานในประเทศเยอรมนี
  • ทดสอบภาษาเยอรมันที่ได้รับการยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี
  • ยืนยันความสามารถทางภาษาเยอรมันกับสถาบันวิจัยกับนายจ้าง  

TestDaF เป็นข้อสอบภาษาระดับสูง ครอบคลุมระดับ B2 ถึง C1 จากทั้งหกระดับตามกรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรปด้านภาษา (GER)

หากผลสอบ TestDaFของคุณทั้ง 4 ส่วนอยู่ในระดับ 4 คุณสามารถใช้ผลสอบดังกล่าวเป็นหลักฐานรับรองทางภาษาเพื่อเข้าศึกษาในเกือบทุกสาขาและหลักสูตรในมหาวิทยาลัยประเทศเยอรมนี นอกจากนั้นการสอบภาษา TestDaF ยังเป็นหลักฐานรับรองความสามารถทางภาษาเยอรมันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเพื่อทำโครงการทางวิทยาศาสตร์และอาชีพทางด้านการศึกษา

คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางเพื่อการสอบนี้ 

เหมือนกันทั่วโลก

คุณสามารถสอบ TestDaF ที่ศูนย์สอบที่ได้รับใบอนุญาต ปัจจุบันมีศูนย์สอบ TestDaF อยู่ประมาณ 450 แห่ง คุณสามารถค้นหาศูนย์สอบในประเทศเยอรมนีและทั่วโลกได้ที่นี่

ศูนย์สอบในประเทศเยอรมนี
ศูนย์สอบทั่วโลก

เงื่อนไข

  • TestDaF เป็นข้อสอบวัดระดับของผู้เข้าสอบตั้งแต่ระดับสี่ถึงห้า (B2 ถึง C1) ตาม กรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรปด้านภาษา (GER) ดังนั้นแล้วความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบจะต้องอยู่ในระดับ B2 เป็นอย่างต่ำ 
  • ก่อนลงทะเบียนสอบ ผู้เข้าสอบควรจะเคยเรียนภาษาเยอรมันมาแล้ว 700 ถึง 1,000 คาบ คาบละ 45 นาที ท่านไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานรับรองความสามารถทางภาษาเยอรมันเพื่อการลงทะเบียน
มาลงทะเบียนสอบ TestDaF กัน 

หากท่านมีความรู้ความสามารถทางภาษาเยอรมันเพียงพอแล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนสอบ TestDaF ได้ เราขอแนะนำให้ท่านศึกษารูปแบบข้อสอบให้เป็นอย่างดีเสียก่อน ที่ดีที่สุดคือชั้นเรียนเตรียมสอบของทางสถาบันเกอเธ่ หรือของศูนย์สอบอื่นๆ นอกจากนั้นยังมี คอร์สเตรียมการสอบในอินเตอร์เน็ตของสถาบันเกอเธ่ ซึ่งท่านจะได้ศึกษาและทำความคุ้นเคยกับรูปแบบและขั้นตอนของการสอบ 

ท่านสามารถลงทะเบียนสอบ TestDaF ได้จากทุกมุมโลกตามตารางเวลา ที่กำหนดไว้ 6 ครั้งต่อปีที่เวปไซต์  www.testdaf.de สำหรับผู้เข้าสอบในประเทศจีน การสอบจะดำเนินการโดย National Education Examination Authority ซึ่งตารางเวลาการสอบจะแตกต่างออกไป .

ผู้เข้าสอบที่มีความพิการทางร่างกายโปรดแจ้งและแสดงใบรับรองสุขภาพกับศูนย์สอบที่ท่านเลือกไว้แต่เนิ่นๆ