TestDaF

TestDaF Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

คุณต้องการ

  • ศึกษาต่อ วิจัย หรือทำงานในประเทศเยอรมนี
  • ทดสอบภาษาเยอรมันที่ได้รับการยอมรับจากทุกมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี
  • ยืนยันความสามารถทางภาษาเยอรมันกับสถาบันวิจัยกับนายจ้าง  

TestDaF เป็นข้อสอบภาษาระดับสูง ครอบคลุมระดับ B2 ถึง C1 จากทั้งหกระดับตามกรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรปด้านภาษา (GER)

หากผลสอบ TestDaF ของคุณทั้ง 4 ส่วนอยู่ในระดับ 4 คุณสามารถใช้ผลสอบดังกล่าวเป็นหลักฐานรับรองทางภาษาเพื่อเข้าศึกษาในเกือบทุกสาขาและหลักสูตรในมหาวิทยาลัยประเทศเยอรมนี

นอกจากนั้นการสอบ TestDaF ยังเป็นหลักฐานรับรองความสามารถทางภาษาเยอรมันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เพื่อทำโครงการทางวิชาการและการประกอบอาชีพในสาขาการศึกษา

ผู้สอบไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางเพื่อการสอบนี้

มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

คุณสามารถสอบ TestDaF ได้ที่ศูนย์สอบที่ได้รับใบอนุญาต ปัจจุบันมีศูนย์สอบ TestDaF อยู่ประมาณ 450 แห่ง คุณสามารถค้นหาศูนย์สอบในประเทศเยอรมนีและทั่วโลกได้ที่นี่

การจัดเตรียม

เอกสารแบบฝึกหัด

ตัวอย่างข้อสอบฉบับเต็ม 2 ฉบับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TestDaF

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูเงื่อนไข เนื้อหาข้อสอบและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TestDaF ได้ที่นี่