Happy @ Home ?
Các bài đoạt giải thưởng

Opencall Happy at home © Goethe-Institut Hanoi

Viện Goethe mời các họa sĩ vẽ hoạt hình, biếm họa, minh họa và thiết kế animation người Việt gửi tham gia sáng tác truyện tranh ba khung, minh họa hoặc animation về chủ đề HAPPY@HOME?.

 • CaoMinhThuan slideshow © Viện Goethe Hà Nội

  Cao Minh Thuận

 • CuThiMinhTrang slideshow © Viện Goethe Hà Nội

  Cù Thi Minh Trang

 • LaiHienLuong Werk slideshow © Viện Goethe Hà Nội

  Lại Hiền Lương

 • LienHuong1 © Goethe-Institut Hanoi

  Nguyễn Liên Hương

 • LienHuong2 © Viện Goethe Hà Nội

  Nguyễn Liên Hương

 • LienHuong3 © Viện Goethe Hà Nội

  Nguyễn Liên Hương

 • LinhRab1 © Viện Goethe Hà Nội

  Nguyễn Thế Linh

 • LinhRab2 © Viện Goethe Hà Nội

  Nguyễn Thế Linh

 • LinhRap3 © Viện Goethe Hà Nội

  Nguyễn Thế Linh

 • LinhRab4 © Viện Goethe Hà Nội

  Nguyễn Thế Linh

 • Ngo Ngoc My Slideshow © Viện Goethe Hà Nội

  Ngô Ngọc My

Các tác giả đoạt giải

Cao Minh Thuận © Cao Minh Thuận

Cao Minh ThuậnThư mời tham dự cuộc thi