Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
HAPPY@HOME ?© Viện Goethe Hà Nội

Sân khấu
Happy@Home?

Những vở kịch ngắn từ một thế giới bị đại dịch và kĩ thuật số biến đổi.

Một dự án sân khấu hợp tác cùng Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.


Dự án sân khấu

 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?
 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội
  Happy@Home ?

Bốn nữ biên kịch – Bốn câu chuyện


Các nghệ sỹ tham gia dự án

Bá Anh Bá Anh | © Bá Anh Hoa Thúy Hoa Thúy | © Hoa Thúy Hoàng Trang Hoàng Trang | © Hoàng Trang Hương Thủy Hương Thủy | © Hương Thủy
Huyền Trang Huyền Trang | © Huyền Trang Ngọc Ánh Ngọc Ánh | © Ngọc Ánh Nguyệt Hằng Nguyệt Hằng | © Nguyệt Hằng Thanh Dương Thanh Dương | © Thanh Dương
Thanh Tú Thanh Tú | © Thanh Tú Tú Oanh Tú Oanh | © Tú Oanh    


Các bài đoạt giải thưởng

Opencall Happy at home © Goethe-Institut Hanoi

Vẽ minh họa cho website và triển lãm
Các bài đoạt giải thưởng

Viện Goethe Hà Nội giới thiệu 6 bài đoạt giải trong chương trình "Vẽ minh họa cho website và triển lãm, thuộc dự án sân khấu "Happy@Home?"