22.10. - 31.12.2022
Liên hoan Phim Khoa học 2022

HAN SFF 2022 © Viện Goethe

Liên hoan phim Khoa học là một sự kiện truyền thông khoa học diễn ra ở Đông Nam Á, Nam Á, Châu Phi, Trung Đông và Châu Mỹ Latinh.

Liên hoan phim Khoa học là một sự kiện truyền thông khoa học diễn ra ở Đông Nam Á, Nam Á, Châu Phi, Trung Đông và Châu Mỹ Latinh: Hợp tác với các đối tác địa phương, Liên hoan phim thúc đẩy sự hiểu biết về khoa học và tạo điều kiện nhận thức về các vấn đề khoa học, công nghệ và môi trường đương đại thông qua các bộ phim quốc tế với các hoạt động giáo dục đồng hành. Sự kiện này đã phát triển đáng kể kể từ năm 2005 và trở thành sự kiện lớn nhất trong loại hình này trên toàn thế giới.

Liên hoan phim Khoa học 2022 cam kết nâng cao nhận thức của các nhóm chưa được chú ý về chủ đề đa dạng và hòa nhập trong ngành STEM. Sự đa dạng trong khoa học có nghĩa là nuôi dưỡng tài năng và khuyến khích sự hòa nhập toàn diện trên toàn xã hội, điều cần thiết để đạt được thành tích xuất sắc trong STEM.

Danh sách phim được lựa chọn trong Liên hoan phim Khoa học 2022 sẽ được cung cấp trực tuyến dưới dạng dịch vụ video theo yêu cầu. Vui lòng đăng ký để nhận đường link các phim được chọn ở quốc gia của bạn và mật khẩu để xem hoàn toàn miễn phí trong thời gian diễn ra của Liên hoan phim.

Bằng việc nhận mật khẩu, bạn đồng ý với việc không chia sẻ đường dẫn liên kết và mật khẩu trên mạng trực tuyến internet và chuyển cho các bên thứ ba. Việc sử dụng các bộ phim cho mục đích thương mại, chụp ảnh màn hình hoặc tải xuống là vi phạm bản quyền. Liên hoan cũng đã cung cấp tài liệu giảng dạy gợi ý cho các hoạt động học tập đ liên quan đến chủ đề sức khỏe và tinh thần năm nay, bổ sung cho một số bộ phim và cũng sẽ được đăng tải trực tuyến trên trang web của Liên hoan phim Khoa học.

HAN SFF 2022 © Viện Goethe

Đăng ký xem phim
Đăng ký xem phim

Việc lựa chọn Liên hoan phim Khoa học 2022 được cung cấp trực tuyến dưới dạng dịch vụ video theo yêu cầu. Vui lòng đăng ký tại đây để nhận link xem phim và mật khẩu cho phép bạn xem phim miễn phí trong thời gian diễn ra liên hoan.


Các chương trình


HAN SFF Call Stem clubs © Viện Goethe Hà Nội

Hạn đăng ký | 20/10/2022
Lời mời các câu lạc bộ độc lập của giáo viên STEM


Chiến dịch Science is for all - Cơ hội bình đẳng trong khoa học

Science is for all (SIFA Movement) © Viện Goethe Hà Nội

Chiến dịch Science is for all - Cơ hội bình đẳng trong khoa học


Các đối tác

Eine Kooperation von:

Goethe-Institut Logo © © Viện Goethe Goethe-Institut Logo
PASCH in Vietnam © © Viện Goethe PASCH in Vietnam
Studienbrücke in Vietnam © © Viện Goethe Studienbrücke in Vietnam

 und

© Thư viện KHTH TP. Hồ Chí Minh © © Thư viện KHTH TP. Hồ Chí Minh © Thư viện KHTH TP. Hồ Chí Minh
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam © © Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) © © Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub)
2030 Youth Force Vietnam © © 2030 Youth Force Vietnam 2030 Youth Force Vietnam
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) © © Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS)
Live and Learn for Environment and Community (Live&Learn) © © Live and Learn for Environment and Community (Live&Learn) Live and Learn for Environment and Community (Live&Learn)

Links liên quan đến chủ đề