Tài trợ bởi viện Goethe
Các chương trình

Manzi exhibition space © Lê Phi Long

Triển lãm, biểu diễn âm nhạc, biểu diễn và thảo luận là những sự kiện sẽ tạo ra một môi trường mang đến cho nghệ sĩ không gian mới và thời gian. Giống như một studio mở, Manzi Art Space sẽ giúp cho nghệ thuật ở Hà Nội có thêm không gian để phát triển.

2022

2021

2020

2019