Kiến thức bổ sung

người phụ nữ mỉm cười làm nghiên cứu Ảnh: © Viện Goethe, Getty Images

Bạn có muốn vừa học tiếng Đức miễn phí bổ sung kiến thức về văn hóa, khoa học, v.v cho mình không? Vậy thì bạn hãy xem ở đây. Chúng tôi đã chuẩn bị các câu hỏi kiến ​​thức từ dễ đến khó về thế giới và nước Đức cho bạn. Ví dụ: Phần lớn chim cánh cụt sống ở khu vực nào trên thế giới? Thời trẻ nhà phát minh người Đức Carl Benz đã làm công việc gì trong kỳ nghỉ hè? Hãy đồng thời học tiếng Đức và luôn bổ sung kiến thức cho bản thân mình nhé!